loading/hle�
(3) Blaðsíða 3 (3) Blaðsíða 3
 Om nordiska poesien, dess uppkomst ocli dess karakter af ltiilis *). 1) Uti trakter, iinnu mindre inbjudande an Islands ddsliga kala lavafjell och Norges ofruktbara klippor, utvecklar till en arm tillvarelses fbrskbijing diktens triid sina hlommor och frukter; fantasiens ovanskliga brunn bringar åt annu vildare menniskor njutning och gliidje. Få folk stå på en så låg bildningsgrad som Kamtschadalerne: men alla resande prisa de sångers melodier och innerlighet, hvar- med de forstå att uppbygga sig, att vacka alla lidelser, att Uttala bvarje kansla af gliidje ocb sorg; outtomliga åro de på foremål, allt hvad som mbter dem, hvarje lenomen behandlas i sang; en viss teknik forråder sig i deras poesi, som naturligtvis ar ganska enkel, utan rim, bun- den genom vissa omqvaden. Afven Grbnlåndarne uppfora inbbrdes poetiska tåflingsstrider ocli begråta sina doda i de mest rbrande klagosånger. 2) Vida mer utbildad år ett annat nordiskt folks dikt- konst, Finnarnes: de hafva genom sina bostaders natur lange blifvit aflågsnade Iran freminande inflytelse, ocb hafva sålunda till en viss grad fullkomligen sjelfstandigt utbildat sig; deras språk år våsendtligen skiljdt Irån Sla- vernas och Germanernas, och har val tillegnat sig en- skilda ord från desamma, men utan att upptaga något af deras byggnad. Det skall kasta ett rikt Ijus på de fdljande undersokningarne, om vi i ett lefvande cxempej giira den *) Ur ”Die E.lJa, Berlin t«t2.”
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408