loading/hle�
(30) Blaðsíða 30 (30) Blaðsíða 30
50 nog att i likhet Strabo med stillatigande forbigå de narrak- tiga fabler och handgripliga motsågelser, som finnas hos an- dra forfattare om dessa bar och deras invånare; ehuru de gamle val fornummit något om dessa nordliga lander och bar, men icke rått kunnat bringa det i samman- hang*). Yål kunde jag medgifva, att Plinius med Scan- dinavia menar den stora nordiska halfon; men att den andra (som i håndskrifter heter Epigia> ehuru man tryckt Eningia) skulle vara Finingia eller Finland, som de fleste formena, dertill sager jag nej, emedan Plinius sjelf forlagger den vid Weichsel och på den låter bo Sarmater, Veneder, Scyrer, Hirrer, af hvilka inga nå- gonsin haft bostad i norden. Och ej kan jag begripa hvad som foranledt de lårde att åndra Epigia till Eningia och Finingia. Ty det synes såsom Plinius tagit — liksom Bannomania från Timæus, Baltia från Xenophon och Basilia från Pytheas — åfven Epigia från någon grekisk forfat- tare och bibehållit det grekiska ordet såsom måhånda latinerne ej obekant. Eniynos betyder nemligen något som befinner sig på fasta landet; och deraf år utan tvif- vel namnet Epigia taget, hvilket val passar på en o, hvilken liksom var vid och på fasta landet, såsom Lif- land, Curland, Preussen, Pommern, Mecklenburg, Hol- sten och Jutland synas vara, och till en del verkligen utgifvits for oar, såsom Estland, Curland och Samland af Adamus Bremensis och Ogghul eller Angeln af Nennius. Och dessa vid Ostersjon på båda sidor om Weichsel lig- gande lander forstås ej blott af Plinius under denna o, som han lågger midt emot Scandinavia, utan råknas af Ptolemæus och Jornandes afven med till Scandia. Ptol. råknar nemligen 4 bar under Scandia, hvaraf den storsta ligger vid Weichselmynningen och har till invånare Chæ- diner, Phavoner, Firæser, Gutar, Daucioner eller Dan- cioner och Levoner, hvaraf finnes hvad han menar med denna o, då intet af desse folk bott på halfon. Chædini och Danciones åro efter allt utseende Danskarne, hvilka Jornandes kaliar Cogeni eller Codeni. Codanonia år Se- land. Codeni eller Chædini år, med den ganska vanliga *) Jfr docli Hiillmans simili!,.■> tollimngai- i foregående liSfte af Fornnordisht liibliothck. Vty.s anm.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408