loading/hle�
(31) Blaðsíða 31 (31) Blaðsíða 31
51 starka aspirationen, det samma som Danerna (Danskarne), ty Jornandes hårleder Danerna från Cogenerne. Phavoni synes vara Fyens invånare och Phiræsi Frieserna, hvil— kas efterkommande an i dag dvåljas på Jutlands kust. Med Gutarne må Ptol. forstå så val de svenska Gotarne och danska Jutarne, som ock Gothonerna vid Weichsel, och Levonerne eller Livonerna åro bekanta, men långt nog skilda från den råtta Scandinavia. De åro val iden- tiska med Plinii Hillevioner, hvilka nog åro Liflåndarne, ehuru gemenligen ansedda for Hallåndarne. Knapt 5 namn forekomma, som kunna hånforas till den råtta Scandinavia: 1) Scretefennæ; 2) Ostrogoth och Vagoth; 3) Bergio; 4) Hallin; S) Svethidi; om hvilka sistnåmnda, liksom de andra, Jornandes så godt som ej kånner mer ån namnet, hvaraf ej otydligt foljer, att deras stållning på hans tid måtte ha varit ringa och obetydlig; men dervid upplyses till fullo af Jornandes, att han, liksom andra, under namnet Scanzia torstått ej blott det egent- ligt så kallade, utan åfven det midt emot liggande Epigia, med ett ord hela kusten af mare balthicum eller Sinus Codani. Om Svionerna och Sitonerna. af Abel. (Ur sainma arbelc, livarur foregående artikel ar hemtad). Med dessa folk menar Tacitus icke Sveriges och Norges invånare, utan forlågger dem tydligen på tyska Ostersjokusten. Ty sedan han från Lygierna begifvit sig till Gothonerna och vidare afhandlat Rugierna och Le- movierna, hvilka bott i nuvarande Hinter-Pommern, fort- far han: Hine d. å. hårefter eller harvid ligga Svioner- nas ståder eller folkslag i sjelfva hafvet o. s. v,; och se- dan han beskrifvit dem, går han till Æstyerne, hvilka, såsom han sjelf uppgifver, bodde på sveviska hafvets ho- gra sida (liksom Svionerna på venstra) och ostridigt åro de nuvarande Preussarne. Slutligen, liksom ville han
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408