loading/hle�
(32) Blaðsíða 32 (32) Blaðsíða 32
uppsamla det fbrut gliimda, tillugger lian, att Sifonerne grånsade till Svionerne, och dermed gdr lian slut med Schwaben (Svevien), nien vander sig 3ter till Venederné och andra i Sarmatien boende folk. Nu betanke man, hvilka oerhorda språng Tacitus skulle gjort, om han ville rakna svenskar och norrman med bland de soder om Ostersjon befintliga Sveverna, från Hlnter-Pommern ofver hafvet till Sverige, och derpå åter till Preussen, vidare till Norge, och så åter till Polilen. Deremot llyter efter min forklaring allt naturligt. På Tacitus hos Gothoner- na, som hade sitt hemvist vid Weichsel, så att saga uppnår Ostersjon, vander han sig ldrst till venster och betraktar Rugierna, Lemovierna och Svionerna; derifrån vander han sig hiiger ut till Æstyerna, och sedan han liksom i parentes omnamnt Sitonerna, lortgår han vidare till Venederna, hvilka Voro Æstyernas grannar i Sarma- tien. On Scandinavia nåmner aldrig Tacitus. Det haf, han såtter bakom Svionerna, kan val vara Ostersjon, om man jemforer hvad Plinius, Mela och Solinus derom skrifva. Atminstone synes af hans ord tydligt, att han icke ståller for våra bgon ett alltid tillfruset och liksom med evig natt betåckt nordhaf. Ett och annat synes våi syfta på den eviga isen under nordpolen; men hårvid anmårkes, att ingen menniska på den tiden kommit så långt upp och att de gamle hade helt andra forestållnin- gar om Hyperboreerna och deras sållhetstillstånd. Der- fdre anser jag, att Tacitus liksom ock Plinius menarden delen af Ostersjon, hvilken från det s. k. Mare Svevi- cum så att saga var afskiljd genom Promontorium Ru- beas. Val vet jag, att man i stållet harmed forstått den stora norra Qceanen, som omsluter Norge och Lapplnnd samt att mat) forklarat Promont. Rubeas vara nordkap; men deri kan jag ej inståmma, helst det år emot Plinii uttryckliga vitnesbord, då han forlågger den stora bn Basilia, som ingen annan år ån Scandinavia, på andra si- dan om detta schytiska haf. Och då floden Rubo af alla anses vara den Liflåndska floden Duna, så år val båst att soka Rubeas i samma trakt, der nemligen den i hafvet långt utskjutande spetsen af Kurland an i dag genom byarne Cross- och Klein-Irben synes bibehålla ett sådant namn och liksom skiljer Ostersjon i tvenne delar.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408