loading/hle�
(33) Blaðsíða 33 (33) Blaðsíða 33
33 Mare Crnnicum hårleder Præfbrius från Curonierna I. Kurlåndarne liksom floden Chrontis (nu Mummel), som utfaller i Kurische Haff, hvaremot hela sjokusten frSn Holstein till Veichsel af Morimarusa erhållit namnet Man- ringia 1. Moringia [hafsången?]. Jag anser Tacitus hafva afsett vattnen meilan Liflland och Finland samt botniska viken. Med strålarne efter den nedgångna solen menas norrskenet. Den saga, Tacitus omtalar men sjelf miSS- tror, liknar hvad hos Florus II. 17 berattas om den i gallieiska hafvet nedgående solen, men kan ej l'ampas till det yttersta hafvet under nordpolen, der solen om som- marert alls icke nedgår. Detta år tydligt, om man jernfor Plinii, Jornandis och Procopii uppgifter. Man må ej stola sig vid, att Tacitus nyttjar ordet ocean 1. verldshaf och såtter Svionerna vid detsarnma, då han der åfven fdrlågger Riigierna och Lemovierna, och derefter vid Æstyerna kaliar det Mare Svevicum. Liksom andra Greker och Romaré ansåg han ej Ostersjon fiir en hafsvik, utan trodde den forenad med Kaspiska och Indiska hafven, hvilket Mela III. S. vill bevisa, då han beråttar, att några indianer, hvilka blifvit våderdrifna från Indien till Tysklands kuster, kommit från Svevernas konung med skanker till Q. Metellus Celer. Jag ar af den fasta dfvertygelse, att Svionerna åro inga andra, an de vid utloppet af Oder (fordom enligt flere benåmnd Svevus) och på dess oar boende Svever, och att Sitonerna varit deras narmaste slågtingar, Side- nerna, hvilka bott vid Stetin, som uppkallats efter dem * **))i Begge ha ostridigt hårstammat från Svdverna, hvaraf namnet Mare Svevicum uppslått. Jag tviflar heller icke på, att ju från dessa Svioner Svenskarne hårstamma, ehuru de på Taciti tid ånnu bodde s. om Ostersjon och kanske lange efter honom bott der; sannolikt aro deras cfterkommande ej der ånnu utddda ”). Deras stader!. folkslag, *) Svinemunde erinrar om Svionerna, liksom Gross-Suign vid Anet am om Svithiod hinn mikla; och Sfveu det ej sårdeles lårigt derifråri belå'gna Sehwerin kan stållas i rapport med nam- net Sverige. Få Sitoner lietyda sjobygf,are (se tilledningen till Sigtiinabeskrifningen), så kan namnet lili identiskt med Flaner- nas fvand, vatten; att de voro sjiiboer, ar kå'ndt). Sitonerna slyrdes enligt Tacitus af en qvinna; Vanerna dyrkade Freja. Vfg:s an m. **) Uarviil må åfven Språket lagas i betrak lande. Platt- tyskan år tiåra beslågtad med svenskan, — kanske niera 3n med JlUg-tyskan. Gig :s anm.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408