loading/hle�
(34) Blaðsíða 34 (34) Blaðsíða 34
34 sager Tacitus, lågo i sjelfva hafvet, neml. på de oar, som bildats af Oder, med sina tre utlopp, af hvilka en, Sioyne bevarar ganska mårkligt ånnu Svionernas namn. Sådana oar beskrifver bast Mela III. 6; i foljd af hafvets ebb och flod voro de an omgifna af vatten, ån syntes de sammanhånga med fasta landet, och några af dein kallades Oonce, hvilket namn han liksom Plinius hårleder från fogel-ågg, hvaraf invånarne lefde; men hvilket fastrner ofverenskommer men vårt Oye 1. Oe och hos de gamle har betecknat en o, liksom den grelfswaldska Oye iinnu bar ett sådant namn, andra att fortiga. Von Gundling formenar, att fordom, och innan hafvet ofversvåmmat landet, detta va- rit vida storre och i sig upptagit alla nuvarande oar, så att Rega strommat ånda till on Hiigen. Allmånt kåndt år, att dessa oar fordom varit vida storre och att haf- vet uppslukat mycket af dem, liksom ock nya segelleder bildats och de gamla forstorats. Hvad nu vid.ire Tacitus skrifves om Svionerna, att de åfven till sjds varit magtiga och egt många fordelar samt åfven haft en Konung, den de horsammat, passar mycket båttre hit ån till Sverige. Ty att svenskarne redan vid denna tid stått i sådant flor, kan ingen Rudbeck dfvertyga mig om, he'st jag redan forut anfort ur Jornandes, att han ej kunnat framlågga något om dem annat ån blotta namnet. Jornandes prisar val åfven Svelhans, som, ehnru visst fattiga, dock voro pråktigt klådda, hade skona håstar såsom Thiiringarne, och hade sålt till romarne de sapphiriska svarta pelsarne el- ler, efter vårt talésått, siberiska zoblar; men den, som ville hånfora sådant till svenskarne, skulle betydligt miss- taga sig, helst de i sitt land lika Iltet hade goda håstar som rara pelsverk: och derfore betviflar jag icke, att åfven Jornandes menat dessa Svioner, i betraktande af att Pommern år fortiåflligt utrustadt roed håstar, hvilket preussiske kungens stuterier ånnu visa, att fortiga de vilda håstarne, som fordom der funnits och inåhånda ånnu an- tråffas. T)e vid sjon boende Sveverna ha drifvit skepps- fart och handel, och troligt år, att de kopt bernsten af sipa grannar Æstyerne och tillfdrt Romarne. Solinus be- rattar, att en tysk kung skankt kejsar Nero 13,000 skip. bernsten. Med (Svionum) civitates menar Tacitus troli- gen hande.lsståder, just sådana som har funnos, det be- ryktade Julinum, Jomsborg, Vineta, Gross-Swyn, Ste-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408