loading/hle�
(35) Blaðsíða 35 (35) Blaðsíða 35
tin, Usedom. Wolgast, livilka af gammilt drogo nordens handel till denna kust odi sago hansestiiderna uppstå på sina ruiner. Om Gofomanien och Skandinaviens forntid r, r And. Fryxell. (Ur det tal, som IVof. Fryxell up pi ns te vid prestmdtet uli Carlsted i Juni 1847 ocli hvilket hlifvit i sin hellict inlordt uti niondc haftet af tidskriften ^Låsning for ftildning och Niije”, taga vi os« friheten hår in fora hvad som ofhandlar nordens forntid.) På historiens falt hade frapsyska bildningcn ofta med hånnnde fbrakt behandlat både hedendomens och medeltidens samhållsbemodanden och institutioner. Nya skolans losen blef, att dessa tidehvarf borde bedomas efter en annan måttstock, nemligen efter sin egen tid och sina egna tidsomståndigheter, och att omdbmet då skulle utfalla helt annorlunda. Att nya skolan i borjan uppfattade denna sin tvåfaldiga historiska kallelse, nem- ligen att gora råttvisa 5t den misskånda både medeltiden och hedendomen; delta visade sig tydligt vid flora till- fallen. En sådan utforligare, allmånnarc uppråttelse åt svenska medeltiden har dock uteblifvit. Vi hafva icke af denna skola hekommit något stdrre historiskt verk med uttaladt och genomfbrdt syftemål' att utplåna de orattvisa skuggor, som den aldre håfdateckningen kastat ijfver katolska tidehvarfvel. Den nya-skolans historiska talemån foretogo sig i stållet, att fdrsvara. åtskilliga i deras egen samtid qvarstående niedeltids-institutioner. De opponerade sig mindre ofta och haftigt inot fransyska bildningens åsigter i svenska medeltidens historia, ån mot dess kraf på åtskiiliga reformer och samhållsforhattringar. Så blef svenska. katolska tidehvarfvet snart bfvergii'vet också af nya skolan. Men hedendomen, den fornåldriga svenska historien, blef med så mycket storre vårrna ora- fattad. Ett ny tt fenonren visade sig på allmånna tanke- sættets horizont hår i Sverige. Det var en hastigt ut- bredd och haftigt upplågande kårlek till svenska forn-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408