loading/hle�
(36) Blaðsíða 36 (36) Blaðsíða 36
åldern, dess gudaliira, sagor och lefuadssått. Det var den gothiska fortjusningens, Gothomnniens, Gothicismens vindkast, hvars susning något hvar bland oss aldre annu minnes. Froet till denna sinnesståmning var en naturlig och beromvård kårlek till forfader och fosterjord. Det var minnets och frandskapens sympati for de toner, som fordom klingat i de dalar, der vi nu lefva. Det var svenska sonernas karlek for modren Svea, for denna ”Jord, som oss fostrat bar ocb fiidrens aslia gommer.” De nordiska skaldernas Adam var den, som forst på an- dra sidan Sundet anslog dessa toner, hvilka snart och hogljudt återklingade ofver hela Skandinavien. De mån, som inom vårt fosterland skonast oeh mest hånforande inståmde deri; de två mån, hvilkas tjusande och forn- nordiska sånger ford,e hela svenska folket in på denna bana, desse mån hafva båda utgått från vår hemort och från detta landskaps dalar. Hårifrån hafva de klingat, de. aldrig forklingande tonerna från den s is te s kal- de ns harpa och den doende vikingens skår; och Wermlåndska II em bygden blef med tacksamhet och karlek besjungen, innan hela fosterjordens, innan S veas lof uppstamdes af Sveas storste skald, hvilken slutligen uti Frithiof reste den skonaste minnesvård ofver sig, of- ver Skandinavien och ofver den nordiska sången. Denna skaldeskola, och de åsigter, som alstrade den, åro dyr- bara for oss, icke blott som Sveuskar utan ål'ven såsom Wermlåndningar. Det år vårt, det år Wermlands bi- drag till den svenska, den europeiska bildningens tempel, ett herrligt, ett for oss årofullt bidrag. Såsom en del af civilisationens stora verldsbyggnad slå dessa skalde- verk, denna nordiska sångverld, såsom ett herrligt go- thiskt torn, uppfordt af Wermlands snille och kraft, ett torn, som, ære perennius, trotsar forgångelsen med uppåt strå fvande spetsbågar, hvilkas fårgrika inlattning kastar all diktens glans ofver dess inre, och från detta inre Ijuda Brages harpa och Ingeborgs klagan; den siste skal- dens afskedsqvåde och den storste skaldens Frithiofs sånger; så skona och herrliga, att åfven ”Soderii lyssn.'tt till de hoga toner.” Och når den lyssnande Sodern frågar, hvarifrån dessa toner komma, och kastar undrande blickar åt hojden af det herrliga tornet; då
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408