loading/hle�
(4) Blaðsíða 4 (4) Blaðsíða 4
i akta foikpoesiens skaplynne åskådligt. Finnarne kalia sina inhemska sånger runot, i singularis runo'); de bestå af enformiga, roest trokeiska verser, livarje af åtta stafvel- ser; for qvantiteten finnas dock inga beståmda reglor, utan gehoret år enda rattesndret. Hufvudlagen for tek- niken ar allitterat:onen; alla eller åtminstone tvenne ord i livarje vers måste bdrja med lika stafvelse eller bokstaf, for ofrigt råder den storsta frihet, det år likgiltigt, om de likborjande orden stå bredvid bvarandra eller aro skiljda. T. ex. li osha hulki liunigam ni c Adolf Fredrik armollinen Då reste vår kon ung Adolf Fredrik den nådige. Rimmet kånna de icke, men det råknas ej som fel, om ett sådant tillfålligtvis indyter; några sednare lårde, som vunnit sin bildning i lander, der man brukade rim, på en tid, då ofta rimrna och dikta galide som identiska, sdkte afven intvinga det i sitt språk, hvarmed det al 1de- deles icke ofverensståmrner: men den stora hopen fattar ej smak for denna nyhet. En annan lag ar, att ingen tanke uttalas blott enkelt, utan måste upprepas i tvenne eller liera verser med andra ord och, om mojligt år, kraftigare och -eftertryckligare'*) **). Denna regel iakttages med rioggrannhet; och underlå tes den i liera verser efter bvarandra, anses det for ett stort fel. Men afven i denna lag herrskar stor frihet: det ofverlåtes åt skalden, om lian vill upprepa och genom en ny våndning ånnu en gång bringa till åskådning hela satsen eller blott en del, *) Det ar mojligt, att <letta ord år lånadt från Sverige, hvarifrån de afven tagit visn, en sang, visa5 runo bctecknade ursprungligen den konstfullare sangen, dcrlore betyder runonieka en sångkiuinig, en skald, ocb runotailo skaldskapetj det egen- domliga uttrycket år måhanda lauhe, sang, lauhen. sjunga. **) FOljande, ordagrant 8f versa tt, n»å tjena til exempel: Då vår konug reste Adolf Fredrik den gode, Då« ban gennmfor landet, Pressades allt initt blod, Ilord es allt mi tt kott, Så att jag upphof min sång, Min liarpa for de Till Fadrens tbron, Till den Allsmågtiges bus5 o. s. v.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408