loading/hle�
(40) Blaðsíða 40 (40) Blaðsíða 40
40 Nar Saxo orøtalar Drottning Tyra Danabots Dods- fall, såger han, at Harald låtit begrafva hånne icke långt ifrån sin Faders Hog; hvaråst uti hans Tid et Guds- Hus var imellan både desse Makars Griftvårdar: Thyra Danicæ Majestatis caput absurata est. Cujus corpus Haraldus amplissimo lunere ela tu tn magno cum omnium plangore non longe a patris tumulo sepulturæ mandavit. Ubi nunc quoque Sacrariurn perspicere est, duorum con- jugum socialibus bustis intersitum. Sedan omtalar han en ovanligen stor Sten, som K. Harald uppbådat hele sin Skepshår, at med Oxars Tilhjalp bringa från Stran- den, dår han i Jutland blifvil l'nnnen, up på sin Moders Hog; hvilket Upsåt han likvid måst låta fara. Post hæe Haraldus, åro hans Ord, totam regni elassem exerens, ne parvo apparatu rnaguæ molis pondus aggrederetur, junctis hominum boumque copiis inusitatæ magnitudinis saxum Jutico littore repertijm, quo matris tumulum in- signiret, abstrahi jussit. . . Inter hæc Haraldus circa tra- ctum lapidis oecupatus . . . Poenituit tune Regem pecu- dalibus jugis humanas alligasse cervices. Nam cum omisso vehendæ molis proposito, traetum Saxi in belli appara- tum convertere voluisset, gravissimurn militis Supercilium expertns est. Man kan såleds af Saxo på intet Satt styrka det Påstående, som gemenligen gores om Jållinge RuDStenar, at de ifrån K. Harald Blåtands Tid skola vitna om Runstenars Alder i Norden. Vulcan. de literis et lingua Getar. et alii sequ. temp. Snarare må man af denna Saxos Fortålgning sluta, att inge Stenar uti Ilaralds Tid kommit uppå dess Foråldrars Hogar. Torflæus in præf. ad Trif, hist. vidgår pek, at sjålfva Skriften år yngre, an K. Harald Blåtands Tid; och åro flera Ord dåruti misstånekta. Stbrste Stenen låses sålunda: llaraltr h'nnuqr buth c/annin kubi thausi aft Gunn fatlmr sin nuk af i Thiarui muthur sinala. Hiraltr (tha er Ottr) Iiassnr van Tanmaurk, och på andra Sidan, under en Hrake, om hvars Kropp en Orm sig slingrat: ala auk Ntirviag, samt på den tredje, under en Man med Helig- betstekn kring Hufvudet: ank tinisa folk (thiolh) kristno. Hvilket alt, om de formenta Råttelser åro tåleliga, i Anledning af hvad Olof Tryggvarsons Saga formåler om Kåjsar Ottos Fbrråttningar i Danmark och Norje vid denne Tid, Idrmodeligen sålunda k n forklaras: Harald
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408