loading/hle�
(41) Blaðsíða 41 (41) Blaðsíða 41
41 Konung bod gora denne Høg efter Gorm sin Fader och efter Tyra sin Moder, då Kajser Otto vann Danmark, och alt Norje, och detta Folk kristnade. Dock såsom i denna Ofversåttning åtskilligt år vågadt, hvartil Ritningen val någon, fast icke fullkomlig, Anledning gifver; så må hon komma ibland de Gissningar, som, då man om r'åtta Sammanhanget år villrådig, endast framsåttas for at skårpa någon* Fftertanka, som måtte hafva Tillfålle at taga desse Stenar uti et nogare Ognasigte. På andre Stenen, som år mindre och utan Krus, låses nog rent: Gurmr Unnngr garthi linbi thusi ajt Thurui ktinu sinn, Tantnarkar- But. d. år: Konung Gorm gjorde denne Hog efter sin Qvinna Tyra Danabot. At forlika den Motsåjelse, som tyckes vara imellan denne Sten och hvad Saxo om Drot- ning Tyras Dod och Begrafning beråttar, skulle blifva for vidlyftigt, och til nårvarande Amnes Dplysning foga tjånligt. Nog, at desse Stenar intet kunna sågas vara från Konung Haraids Tid, och at de på den ene befint- liga Ritningar, utan Afseende på Språket, flytta deras Tilredande til de Tider, då Folks Sinnen i Norden varit upflyIdta med Vdrdnad for Helige och Fasa for Drakar och Ormar. Jag måste då bekånna, at jag ibland alla ånnu be- kanta Runskrifter, aldrig vet en enda, som med något Skål kan hållas hcdnisk. Det man rnenar, at de P.unstenar, som finnas i Kyrkmurar, skola vara antingen i elite eller tolfte År- hundradet ditlagde, år mycket ovisst. De lorste Ghristne hade hår i Norden, såsom annorståds, inga Kyrkor; utan hollo sin Gudstjånst under open Himmel: hvareftcr ånnu på några Stållen i Riket, et eller annat Minnesmårke år at syna, som jag, efter min Tanka, et sådant vid Norr- kbping igenfunnit, och tillkånna gifvit i Beråttelsen om Norrk. Åld. och Od 3 i. Halfs. De Kyrkor, som sedan, jåmvål i fornamnda Tidhvarf, bygdes, voro , så mycket man af Historien kan samla, mest af Trå, som i något senare Tider, då dessa voro gamla, och Christenhetcn oktes, åndteligen til storre Delen med andra af Sten blifvit forbytta. Och så lång Tid tyckes ieke heltofts at gora en Runsten9 Skrilt mindre agtad, om hon ock en god Tid efter Christendomens Hitkomst på honorn blif- uthuggen. De fleste Runstenar hafva ofdinekligen
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408