loading/hle�
(42) Blaðsíða 42 (42) Blaðsíða 42
4<i blifvit upreste efter Bijnder, som ganska månge Stenar dår om vitna, bland hvilkes Efterkommander, så snart Fattigdom och Vårdslosa kommit i Stalle for Vålmagt och Arelystnad, det val kan bandt, at hela Slagters och tillika deras Minnesstenars Anseende forfallit. SSIunda bafver jag med Forundran set, huru sådane Grafstenar, som vi nu bruke, och hvilke varkligen varit lagde at holja och betacka dode Kroppar, innom SO Ar eller ringare Tid, blifvit flyttade från sina ratta Stållen at tjana til Fottriin, Trdsklar och Trappstenar i enskildt Folks Hus och Gårdar. Når så hånder i våre Dagar, som långt ifrån icke lernna de dodes Grifler så ovårdade, som de fdrste Nordens Christne med sine Minnesstenar, efter aldre llruk gjort; så kan det icke synas så under- ligt, om dylika deras Stenskrifter inom en lika Tid, nå- got forr eller senare, blifvit ifrån sina forstå Stållen fly t- tade: hålst en sådan Runstenarnes Flyttning for at låg- gas i en Kyrkas Grundval eller Vågg, hvilket gemen- ligen så skedt, at de likafullt kunnat lasas, intet år nå- got Tekn, at de vårdsldst blifvit handterade, utan sna- rare, at de, til de Dodes stdrre Heder, dårigenom blif- vit til så mycket fornåmligare Hvilor befordrade. Man halver Exempel, at Helgons Lik och Grafskrifter sålunda i Kyrkoinurar blifvit insatta, såsom den hel. Knuts i Odense, Worm. fast. Dan. L. 1. c. 9. den helige Mein- ards, som var Lillåndarnes forste Apostel, i Riga Dom- kyrka, och, som det såges, Ingrid Yll'vas i Bjålbo Sa- kristias Mur. Jag år ock osåker om icke et sådant Bruk gifvit Anledning til våra Epitaphiers Upsåttande på Kyrko- våggar, emedan åtskilliga af dem forestålla hela Likkistor, såsom voro de i Muren mest inpassade, icke mycket o- lika det fornåninda Biskop Meinards Monument. Men at mera hålla sig vid Runstenar; så finnas ock sådane, som de dodes Anhorige sjålfve låtit i Kyrkmurar insatta. Hvaraf jig allenist vil anfora en i Hbgby Kvrkomur, i Småland, emedan, i Anseende til både sjålfva Orden på honom och dess åljåst ovanlige Figur, intet tvifvel lårer vara, det han ju endast til sådant Bruk blifvit huggen aflångt fyrkantig och icke storre, an att just denna Me- ning i två Rader på honom kunnat rymmas: Sigtrugr lait■ sitia Stnin thcnn æjtir Haltan fathur sin. Guth hial. d. å. Sigtrug låt sat ta denne Sten efter sin Fader
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408