loading/hle�
(43) Blaðsíða 43 (43) Blaðsíða 43
43 Haldan. GUD hjålpe. Baut. 1040. En annan icke så mycket jåmn Runsten, som utan at tilforne hafva varit uprest, blifvit lagd i Quibille Kyrkornur, ses N. 1080 ib. ined denna Påskrift: lp ank Thurgutr, thær lagtlu Stin ifr Jnriak. (iud hialjte Sul lians, d. i). Ifve och Thor- got, de lade Stenen efter Jerek (eller Erik.) Gud hjålpe lians Sjal. Flere aro de Stenar, som i Form af andre Likstenar, dock något smalare vid ene an andra Anden, såsom dvlike af trettende och fjortondo Arbundradet hår med Latinsk Skrift stundom forekomma, och ånnu i Ryss- land brukas, blifvit med Runor i Kanterne ristade och på Kyrkogålfven lagde ofver formbgne Bdnders Grafvar. I Funbo och Långtorna Kyrkor i Upland åro tvånne så- dane, Baut. 545, 621, i Skepsås Ivyrka och på Roxlbsa Kyrkogård i Ostergothland, 912, 920, någre, flera Stål- len intet alt nånina. Dock såsom desse Runstenar åro mycket jåmne och af en finare Stenart, ån de, som fin- nas vara i frie Luften upreste; så vil jag til et Slut allenast i Korthet anmårka, at, når Christna Kyrkor hår i Landet forst bdrjade byggas, det intet strax blef hvar och en tillåtet, uti dem at begrafva sine dode. Det var då en Nåd, som borde vål betalas, at allenast på en Kyrkogård få sin Hvilostad, som af någre Likstenars modosamma Uthuggning, på hvilke finnas både Runor och Latinska Bokståfver, samt deras Lågen på Kyrko- gårdarne, kan synas. Baut. 957—948. J. F. Peringsk. præf. ad fragm. Run. pag. etc. En på Oland vid Bjårby Bro, efter gamla Såttet. uprest Runsten innehåiler tvånne Folks Minnen, af hvilke den ene blifvit annorståds och en i Soknek^rkan begrafven. Skriften år denna: Airikr . . Jtiurn liltt raisa Slain thina at Fastulf fathur sin. Siglaug lit raisa i/tir buanta sin: han jar grnpn i liir- kiu. d. å. Erik . . Bjdrn låto resa denne Sten åt sin Fa- der Fastulf, och Siglbg låt resa honom efter sin Bonde (eller Man), som år begrafven i Kyrkan. Slutet blifver detta: at hår finnas en oåndelig IIop Runstenar, som blifvit tilredde, sedan Christendomen all- månt blifvit vedertagen och Kyrkor borjat at byggas; men at ingen dåremot ånnu kunnat framdragas, som uppå sig hafver någotTekn, hvilket man kan hålla for Hedniskt.... En liten Skrift under Titel af «Conjectura pro con- ciliando Veteris Danorum Ilistoriæ cum Germanorum re-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408