loading/hle�
(44) Blaðsíða 44 (44) Blaðsíða 44
u bus gestis consensu, facta a I. E. Schlege], Prof. J. Publ. et Polit. in Acad. R. Sor.», som for någon Tid sedan ar tryckd i Kopenhamn, beviser, igenorn Jåmforelse imel- lan de Gamle Franske och Tyske Skribenter, samt det, som Torfæus in Ser. Reg. Dan. pag. 403—407 utur Olof Tryggvasons handskrefna Saga anforer, at dess Fbrfattare af dem låntagit alt, hvad sålunda om de aldre Danske Konungars både Namn och Redrifter i hånne beråttas. Han hånforer det ena med det andra til sina vissa Ar , och gillar på samme Grund de Islåndska och Danska Antekningar, som på xlr 809 eller 812 utsåtta Ragnar Lodbroks Regementes Borjan efter sin Fader Sigurd Ring; som med Kåjsar Karl den Store då kan hafva uppå en Tid regerat: åfven forr ån Franska Magten Alperne of- verskridit, eller, som Torfæus I. c. pag. 383 tydligare såger, forr ån for:de K. Karl blef Kåjsare. Hvilken Om- ståndighet han tagit ur Nornagåsters Beråttelse, och hål- ler for mycket betydiig. Sigurd blifver såleds, efter dessa Anmårkningar, den samme Sigfrid, som Saxiske Konungen, eller Hertigen, Witekind år 777, och sedan oftare, tagit sin Tilflygt til. Gjukungarne, som Sigurd Rings Svågrar, Gandalfs Soner emotstodo, medan han sjålf, uti en hbg Alder, dragit mot Kyrer och Qvåner, eller Kurlåndare och Finnar, forklaras genom Franske Konungarne, dem Sigurd Fofnesbane (hvarmed fonde Her- tig Witekind i Westphalen beteknas) vid samma Tilfålle biståt, så at desse Gandals Soner for honom, sedan han tilforne drifvit Starkotter til rygga, åndteligen måst gifva sig på Flygten. Brynhilda, som Sigurd Fofnesbane ål- skade, menar Auctoren, icke betekna något Fruntirnmer, utan snarare Saxiska Landet, så lange det varit sin gamle Hedendom tillgifvet: til Folge hvaraf, under Gudrunas Namn Christna Låran skal ligga forborgad. Vil man medgifva en sådan Forklaring ofver Wolsunga-Sagan, som jåmte det vårkliga, och ofårgade i hånne, just icke ar orimlig, och antaga samma Tidrakning; så kunde dåraf det blifva nog sannolikt at Runorna, fast ån under nå- gon annan Skapnad, med Frankerens Infall kommit til Saxen och dårii'rån långre til Norden. Vil mart tillika forsoka en Jåmkning imellan tvånne olika Meningar om Tiden, når Bråvalla Slag ståt, som icke val synes kun- sat tirna, sedan Frankerne med Alfvar anlallit Saxarne,
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408