loading/hle�
(45) Blaðsíða 45 (45) Blaðsíða 45
emedan desse sedermera formodligen icke haft Liigenhet fd detta Slag at skicka Jv. Harald Hildetand Hjålptrop- ljar‘, som omtalas uti dess Beskrifning under Namn af Saxahar; så ar det icke haller olikt, at den Brunu, som var K. Haraids fornamste Krigsofverste, varit samme Bruno, K. Witekinds Broder, som 10 Ar for honom, eller vid pass Ar 77S låtit sig dopa. Joh. Pideritii Chron. Comit. Lipp. pag. 114 sq. Witekinds senare Flykt til K. Sigurd Ring strider icke emot en sådan Bekantskap tilforne, utan tyckes snarare Brunes svikfulla Upforande emot K. Harald då redan utmårka något stdrre Saxarnes Flirtroende for Sigurd, an for dess Farbroder, som de borde fdlja. Men man lemnar detta til andres Omprof- vande, och stadnar endast vid den Anmarkning, huru Bokstafver vid denna Tid kunnat komma til Norden, och om icke fbrr, åtminstone då dit kommit, emedan Star- kotter, som bivistade Bråvalla Slag, det samma beskrif- vit: hvilket icke kunnat ske, om icke vid samma Tid de fdrnamnde Nordens Bokstafver eller Runor varit i Bruk. Saxo sager val, att denna Starkotters Beskrifning mera blifvit i Folks Minne, ån någon Skrift forvarad: Histo- riam belli Svetici Stareatherus, qui et ejusdem prælii præcipuum columen erat, primus Danico digessit eloquio, memoriæ magis quam literis traditam; Men den långa Fortekning, som lian sjåll, efter Starkotters nåinnda Be- råttelse, anforer på b'agge Hårarnes Kåmpar och An- fdrare, tyckes icke allenast bevisa, at bon til honom skriftligen blifvit lemnad, utan ock, at hon nog lange, eller snarare ifrån sjålfva Forfattnings-Tiden, skriftligen varit fdrfattad. Annars synes det varit nastan omoge- ligt, at så måhga Namn, ocb åtskilliga Håndeiser, som sig vid detta Tilfålie tildragit, med den Ordning, som Saxo dem anforer, kunnat inemot 400 År riktigt och med Sammanhang behållas. Ty af en hel annan Beskaf- fenhet år det Exeinpel, som af fiirsta Christna Forsam- lingens oforandrade Symbola anfiires ex Ep. Hieronymi 61. 9 et Aiigustino de Symbolo in Diss. Ab. E. Renstrom de Hist. Sviog. defic. et restaur. p. 11. Men at åter komma till Wolsunga-Sagan; så innehåller hon val at Sigurd råkat Brynhilda i Frankernas Land, når hon om Bunors fdrtråffliga Egenskaper lemnat honom sin Under- visning. Men Frankerna hafva, så mycket man med
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408