loading/hle�
(46) Blaðsíða 46 (46) Blaðsíða 46
40 Yisshot vet. aldrig haft nagl'c* Bokståfver fdrr, iin de i 6:te Arhundradet borjade bruka Latinsk Skrift, som man finner af de Qvarlefvor, hvilka i K. Childeriks Graf iiro igenfunna. Jo. Eckhart de fteh. Franeiæ T. 1. pag. 39. sq. Oeh kan det derfore intet vara troligt, at Runor komrnit ifran Frankerne; så framt någon icke ville in- billa sig, at detta Folkslags Latinske Bokstiifver, sedan de hitkommit, på en ganska kort Tid så blifvit forvand- lade, at de vid Ansgarii Hitkomst icke rnera for de sam- me, utan for andre och Landets egna Skriftekn varit at anse. Man kan likvål intet neka, det ju en stor Likliet år imellan några Runor och deras motsvarande Bokståf- ver i Latinska Alphabetet; hvartill då det kommer i Atanka, att Runorna på våre Runstenar nåstan alltid stå imellan två långa Linier, hvoraf, om de Latinska Bok- ståfver på sådant Sått innom 2 jåmt åtskilda Strek blif- vit ristade, någre af dem nodvåndiat till en sådan Skap- nad, som en del Runor hafva måst åndras, så framt de til sina Ilufvuddrag skulle blifva kånbara; den Misstanka an mera okes, som en del Lårde haft, at Runor intet åro anriat, ån illa skrefne Romerska Bokståfver........ I Odens Tid voro Runstenar icke bruklige: och se- dermera nåtnnas de af ingen gammal Skribent, fdrr ån af Saxo, som inemot 150 Ar efter Ingvars Dbd, behagat af en lang Mansålder, den de uti hans Tid visserligen ågde, såsom Poet och Sagoskrifvaren, gora dem utur Viset gamle; fastån han tillika tydligen såger, at man så val vid deras forstå Upkomst, som i Skaldedikters Fbr- fårdigande, tagit Romerska Stenskrifter til Efterdome: i hvilket sit Omddme, hvad Skaldernes Qvåden betr ffar, han likvål ganska mycket felar. Om då Åstundan at efterapa de Romares Stenskrifter, efter detta Saxos Vitne, och fdrr ån Christendomen hitfordes, gifvit Run- stenarne Uprinnelse; så frågas, når åljest, våre Fiirfåder bryt sig så mycket om de Romares Seder at de dem efterfulgt eller så hdgagtat, at de dem velat emottaga? Skulle jag svara efter min Tanka; så blefve mit Svar, at hvarken de gamle Romares, eller det senare Roms Presterliga Regemente hår uti Landet varit, eller kunnat vara, oss så angenåmt, fdrr ån Gatholske Prester, tillika med Christendomen, om bågge Delar bibragt Forfåderne, amte en partisk Kundskap darom, en srnickramle Lyst-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408