loading/hle�
(48) Blaðsíða 48 (48) Blaðsíða 48
48 up på, at slike Runstenar då ånnu varit rare hår i Lan- det: och intet val troligt, at en efter Folks dåvarande Begrep lika god Sten kunnat fås nårmare, eller uti Up- land: hvaråst denne i Norsunda Kyrkoddr blifvit funnen. Men at nogare utmårka, nar Gotlåndska Stenbrotten blifvit upptagna, larer knappt vara såkrare Anledning, an den man af sjålfve de Gotlandske uthuggne Stenars Alder kan finna. Jag vet då intet, om vi hafve någon aldre sådan tilhuggen Sten, hvaruppå et eller annat slags Skrift nu låses, ån den som i 3 Fl. p. 1-48. år anfcird ofver Slaget vid Witau: hvilket efter Ar 1130 måste forelupit, men i anseende dertil, at detta stalle år på On Rygen belåget, och på andre Stenar under Namn af Witavad såges hora til Danmark, hvarunder denna O ieke forr ån 30 eller 10 Ar sednare bevisligen begripits; så kunde kanske denne Runsten icke vara åldre, ån Ar 1170: då man, såsom af andre Runstenar jåmvål synes, på fasta Landet i Sverje ånnu ieke brukat, utan på Grå- stenar, at uthugga sina Runor. Med Latinsk Styl fants ieke haller Ar 1755, då jag tillika med min varde Gyn- nare Hr. Langebek besokte en Tredjedel af de Gotlånd- ska Kyrkor, uti dem någon åldre Sten, ån den, som heskrifves in Act. Lit. Ups. 1750. p. 122. oeh tydligen utvisar Årtalet M. CG. eller 1200. Hvaraf jag då strax fdrestålte mig, at man inga åldre Stenskrifter uppå lika val tilhugna och polerade Stenar skulle fiuna uti det df- riga Svea oeh Gotha Rike: som från Gotland och Oland ånnu i dag ernottager' alle Likstenar, som med Skrift och Figurer uthuggas. Sedermera åro ock inge åldre Gotlandsstener fundne, hvarken dår, eller annorstådes i Riket. Men af Sandsten har jag forst uptåckt et Biskop Henrichs Monument från Slessvik, af År 1150 eller så vid pass, i Lunds Domkyrka, med Latinsk Påskrift, som i min Morbroders D. Gorylander Beråttelse om denna Kvrka blifvit aftagen oeh med (lera de ålsta samma Kyr- kas Monumenter til H:es Maj:t Drottningen ofverleinnad (Cf- Supr. p. 58), några dylika i Småland, Soderman- land och Westergothland, med antingen Runor allena, eller Runor och Latinska Bokståfver tillika: 1. c. p. 250. Biskop Meinards Griftvård i Riga Domkyrka år af samma Slag; fast ån denne Stads åldste Bebyggare på Gotland haft sin stdrstc Handel, och snarare dårifrån tyckas hafva
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408