loading/hle�
(49) Blaðsíða 49 (49) Blaðsíða 49
49 bort taga et battre Stenslag at forvara sin Biskops Åmin- nelse uti, om de det dårifrån vetat bekomma. PS sjålfva Gotland hafver en fornåm Prest icke låt annat Monu- ment, ån af Sandsten, som, dårfore af Våta mycket skadadt, ånnu ses inom en Pelare i Dalems Kyrkodor. Hade Folk når detta gjordes, kant den sedermera til sin Nytta båttre kande Gottlandssten; så hade de formod- ligen i dess Stalle intet utvaldt et til detta Bruk såmre Stenslag? Man har såleds, efter min Tanka, nåst Grå- stenar forst borjat til de Fornåmares Ihugkomst at bruka Sandstenar, och så åndteligen Gotlandske Kalkstenar. Men sedan desse nog blifvit bekante, och de vanlige Stenhuggare, som voro Klerker och i sin tid lårde Mån, intet vidare velat spilla sin Moda på hårdare Stenslags Tilredning, hafver det blifvit nodigt for hvar och en, som velat hafva någon Grafsten huggen, at antingen sjålf håmta honom, eller fbrskrifvan från Gotland. Både Tilhuggningen och Ofverfdrslen har då varit kostsam, och for de fleste odråglig, då Bondeståndet, som efter Konungen och dess Håffoik i de åldste Tider var det enda som hade något vid Riksmoten at saga, miste sin gamla Hbgagtning igenom et nytt lefnads- och Tanke- såtts Upkomst, utlåndskt Adelskaps Indragande, andeliga Frelsets Tilvaxt, och gamla Odalråttens Forvandling i en mindre betydande Skattemanna Rått. Alla dessa Tilfål- ligheter hafva hvar for sig hos våre Forfader mycket kunnat bidraga til Runstenars Afluggande och Latinska Stenskrifters Uprinnelse i Stållet. Hvarifrån, då man allenast haller sig vid det bevisliga, och råknar 200 År tilbaka, man stadnar något ofvanfor Ingvar Vidforlas Ti- der. Men såsom denna Andring icke tildragit sig igenom något Tvång eller allmånt Påbud, utan af fdr:da Tilfål- ligheter likasåsom gjort sig sjalf: och dårfiire någon Tid behofts til dess Stadga; så vet jag intet nogare at ut- staka råtte Runstenstiden, den jag inskrånker innom Grå- stenars Ristning allena, oån då jag låter honom stadna uti et Tidhvarf af 200 År: som på detta Vis igenfmnes, antingen man går ned ifrån Ingvars Dod til de efter- foljande Tider, eller ifrån dem up till honom tillbaka.... I Are Frodes Uptekningar låses, huru hvarken de Norske, eller Svenske, som forst nedsatte sig på Is- land, forståt at råkna Tiden, fdrr ån en, som het Thor- 4
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408