loading/hle�
(5) Blaðsíða 5 (5) Blaðsíða 5
S subjektet eller predikatet. Sprakets reglor fa icke vald- foras; goda skalder tillåta sig inga friheter, elisioner, sammandragningar, dock gifves det flera, som det synes, fdråldrade ord, som ej mera forekomma i det vanliga språket, men annu brukas i diktspråket; jemval ar det lofligt att i ett och samma skaldestycke begagna olika dia- lekter. Den finska poesien har alltså sina bestiimda la- gar, en mekanik, som dock ingalunda iir sS svar och konstlad, att dess ntdfning kriifver ett s rskildt studium, att den upphor att vara folkpoesi. All akta folk poesi iir ytterst enkel i det tekniska, ett ofta ganska ofullkomligt rim gor till fy flest, en omvexling emélian manliga och qvin- liga rim eger sålian rum; verserna iiro sinsemellan olika, den kanner inga konstmiissiga stafvelsemått. Der ett ut- bildadt, beråknadt versmått framstår, der iir poesien ej mera blott ett naturens barn, der har den redan ofvergStt till en hogre konst, som fordrar forberedelse och bfning, en viss moda och anstriingning. Finska bbnderna, afven qvin- norna, iilska och idka verskonst. Lilligast har denna bo- jelse bibehållit sig i de provinser, som ligga mest aflilgse frSn hafvet: i Savolax, Karelen och det inre af Osterhot- ten; deremot finnas bland kustboerne, på hvilka frem- mande seder och hruk haft ett storre inflytande, der mångfaidigare sysselsiiftningar taga verksamheten i ansprSk och nya frojdeiimnen fdrtriinga de gamla niijena, fa, som sjunga fosterlåndska sanger. Till poesiens forfall har val presterskapets ifver något verkat, som sokte att utrota den, emedan den iifven brokades till hexeri och hesviirj- ningar. I dessa afliigsna nejder ofvas diktkonsten annu så allmiint, att en hvar vid till fa Ile kan gor a en sång: ett eget stånd af skalder har aldrig funnits, dessa enskilda individer utmårka sig genoin synnerlig poetisk talent; de bora bedersnamnet rnnoniekat, sångmastare eller sång- konstniirer; deras sånger aro inspirationens och ogonblic- kets otnedelbara utgjutelser: några inblanda verser niistan i hvarje yttrande och soka i synnerbet gifva en'poetisk anstrykning 3t det vigtiga och betydelsefulla, som de ha att foredraga. Naturligtvis forstå de intet af teorien; men ora och kånsla låra dem att sk ilja goda verser från dåliga. Icke alltid forstå de skrifkonsten, men qvarhålla imedlertid afven langre sånger i minnet och fortplanta dem formedelst detsamma: dock beklaga sig de, som fore-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408