loading/hle�
(50) Blaðsíða 50 (50) Blaðsíða 50
sten Svarte, påfann at hvart 7:de År tillågga en hel Veka och dessutom en Dag livart 4:de År. Om de of- rige Nordens lnvånare tillorne intet battre fdrståt Tid- råkningen; så kan man utan Fara saga, at Runstafvar icke haller forr varit bekante, mindre sådane, som de nu finnas. Kan ock liånda, at Thorsten allrig blifvit så slug på Årsråkningen, om han icke af Omgange med Christne fåt denna Eftertanka, som han velat inbilla sine Landsmån, at han sjålf i Somnen påfunnit. Detta torde han hafva gjort, for at så mycket snarare vinna deras Bifall och Hogagtning; såsom Runornas Upfinare på lika Sått forestålles lutande, somnagtig och mycket grundan- de, forr ån han lårt så forunderliga Hemligheter, som de i Havamal beskrifvas: och så val de Romare, som andra Folkslag, de slugaste ofta betjant sig af slika vid- skepliga Diktér, for at så mycket låttare fånga en rå Allmoges Forundran och Bifall til sina Afsigters Upfyl- lande. Når Christendomen hår blifvit vidtagen: Kyrkor upbygda: och Allmogen ofvertald at hålla Christna Sed- vånjor, samt dåribland visse Helgdagars firande; hafver forst en noga Tidråkning blifvit nodig. Dock lårer det åndå lange drogt, fiirr ån man påfunnit at tekna hånno med Runor uppå Stafvar eller Kåppar. Bohuslåndska Kyrkolagen, som troligen år skrefven imellan Åren 1043 eller 1083 och 1133 for Konghållas Forstoring, emedan dess Kyrka åtinu såsom obrand uti honom nåmnes, men Halvardsmåssan likvål ibland de vanlige Fester omtalas, ex ed. Jo. Finnæi Isl. Hafn. 1460. formåler i 13:de Cap. huru det då jåmvål var Prestens Sysla, at pålysa Hel- ger och Messodagar, samt vid deras Annalkande, såsom Budkafle i Bygden kringskicka et Korss, som han borde skåra i Sånghus- eller Chor-Doren. Hade Runstafvar då redan varit i Bruk; så hade denna mdda varit forgåf- ves, emedan deras fornåmsta Nytta år, med hela eller halfva Korss at utmårka de storre och mindre Helgdagar. Tiden, når de hårelter forst upkommit, vet man intet; Men i Saxos Tid tyckas de ånnu icke varit bekante, emedan han, som på alt Siilt soker uphoja våre For- faders Snillebragder, intet omrorer något sådant deras Påfund. Snarare år det troligt, at Korssen på Runstaf- varne leda sit Ursprung ifrån dessa, som Presterne tit- forne for hvar Helgdag bort tilskåra och kring Bygden
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408