loading/hle�
(51) Blaðsíða 51 (51) Blaðsíða 51
Htskicka, nar nåmligen ft slikt Besvar fallit dem for tungt, nch de i Stiillet fiirt Bønderne Almanachan. Den åldste Run-Calender, man nu kan framvisa, eller vet at Uiimna, år den, som Worrnius in Fast. Dan. 1643 ut- gifvit, och som Ar 13!t8 iir antingen sammansatt eller afskrifven. Et niera fuUstandigt Calendarium Romanum, ar det, som jåmte Sunnodaglia och Teknastafva med La- tinska Rokståfver, utmarker Primdaga eller Gyllentalet, Nytendilse och Thimane med enkla Stal ver, som igenom hela eller halfva Tvårstrek samt II ti ga r darvid efter Ro- merska Råkningssåttet åtskiljas, och, for enkle Stafven skuli, åga någon Slags Likhet med Runorna. Denna på gamal Svenska sålunda uttydda hvart Ars Almanacha har jag funnit framfor en Ar 1469 på Pergament afskrefven Svensk Lagbok, som nu fdrvaras i Linkopings Gym- nasii Bibliothek: och liknar hon dessutom Runstafven uppå de for hvar Helgdag ntsatte Figurer; fastan de uppå de fiesta Stållen grnska mycket åro skiljagtige från dem vi nu hår och dår på kringstrodde Runstafvar fore- finna: til Tekn at de alle åro yngre, ån fiirenåmnda Ar- tal, och JåmvåJ af senare Påfund eller Forbåttringar. Hade man någon Runstaf med et så gammalt eller åldre Artal uppå; så skulle man af Jåtnfdrelse med dessa Perm- blad kanske snart nog ktinna doma, hvilka Tekn, som voro de åldsta. Men af dem jag set med Årtal uppa, hafver ingen varit dfver 100 År gamal. Sjålf åger jag en med Årtalet 1077 på Håndtaget: Men nekar dårfbre icke, at ju flere finnas, som se langt åldre ut, ån denne. Dock gor det hår intet rriycket til Saken, Imru gamle Runstafvar man oek skulle kunna upvisa; emedan deras Tekn och Marken åndå merendels, antingen utur Riblen, eller ifrån Catholska Legender leda sin Uprinnelse. Hvar- fbre då dessa Korssfekn, Primtalet och Sondagsbokståf- verne borttagas, ingen Ting utom några Horn utan Be- mårkelse på en slat Staf eller Sticka blil'va tilbaka. Det år då intet rimligt, som 01. Magni foregifver, at våre Hedniske Forfader haft Kåpar med 7 Gothisko Rokstål- ver for hvar Veka hela Året igenom, men at Gyllentalet och Sbndagsbokståfverne, forst efter Christendomen uppå hlifvit tillagda.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408