loading/hle�
(52) Blaðsíða 52 (52) Blaðsíða 52
De skandinaviska Gotherna af Medinger. Den vanliga meningen var en tid, att de skandinaviska folken från svarta hafvet, till lands, genom nu varande Ryssland och Polen, dragit till norden. Jornandes påstår till och med, att gotherna forst från Sverige vandrat till svarta hafvet och, sedan de der grundat ett stort rike, till en del, under Odens anfdrande, Stervåndt till Sverige. Utan tvifvel forvexlar hår Jorn. herulernas sednare tåg med Odens vandring till norden. Också år dermed ej fdrklaradt, huru gotherna forst kommit till Sverige; ty Tacitus talar redan om mågtiga sveviska (gothiskt-tev- toniska) folk, som bebodde detta land och nordsjons kaster. I hufvudsaken år man nu ense derom, att de nordiska gotherna, liksoin de sednare ost- och vest-go- therna, kommo från svarta hafvets folkrika strander, der vi ock forst med historisk visshet (hos Herodotus) finna dem. Frågan år nu: på hvilken våg kommo de gothiska folken till europeiska norden? De stora landstråckorna mellan baltiska och svarta hafven ansågos af de gamla for vida mindre, ån de åro. Denna nejd bestod och består ånnu af vidstråckta sand- och sumptrakter, genomskurna af breda floder samt be- tåckta af stora skogar och sjoar. (Blott på Volgas, Do- naus och Veichsels m. 11. strander år landet fruktbart.) Utmed baltiska hafvet ånda till Karpatherna bodde de gamle sarmaterna och venderna, och blott vid utlojtpen af Veichsel, Duna etc., samt mellan Elbe och Ostersjon, sveviska (gothiska) stammar, såsom sednare invandrare och erofrare. Utan en stor hår kan detta ej ha skett; och for att ofverkomma till Sverige behofde de skepp, i fail de ej gått norr om Finland. Men alla nordiska sagor of- verensståmma deri, att de landstigit i Kattegat. Procopii beråttelse om herulernas tåg kan, såsom sednare, hår ej komma i bet^aktande. Sannolikast år att antaga invand- *) Ur ”Die deutschen Volhsstamine.” Franlsf. am Main iS33.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408