loading/hle�
(56) Blaðsíða 56 (56) Blaðsíða 56
Men att Romarne utstråckte sitt herravålde ofver hela Britannien, det kan ej ha skett, utan att de dervid tillika utvidgade sin kånnedoin om norden. Ej osannolikt, att under tidens lopp de åfven horde Islands namn, helst man tidigare seglade dit från Irland an från Skandinavien *) och att man nu forlade Pytheas’ Thule till denna aflågsna o. For ofrigt talade man om en mångd dar eller kustland, som man ansåg for dar. Skandia (Skåne?) hette en af dem, en annan Bergos (Birca?) o. s. v. I oster funnos Daucioner, hvilken benåmning man forklarade med dan- skar. Många andra hos Plin. och Ptol. forekommande namn inå framfor allt ordkritiken forst ha nårinare be- ståmt, forr ån man kan forsoka på att uttyda dem. Men ingalunda fick man i de fdljande seklerna båttre kunskap om alla dessa lander och trakter, ånskont de trådde når- mare for fantasien. Under folkstormar, genom anfall af nationer, hvilkas namn man forut knappt hort n'amnas, gick Vest-Rom under. Som dessa vildt frambrusande folk- slags hem tankte sig den betryckte sydlånningen den hoga odsliga norden, ofver hvilket ingen formådde trånga fram genom det ororliga, af såf och ror styfva hafvet, hvar- fore tåg till sddern måtte vara desto mera lockande for dem. Man utstråckte nu namnet Skanzia 1. Skandinavia till hela norden och låt det till och med omfatta Scythien (Ryssland); man uppfyllde denna stora stråcka med en massa af råa folknamn, och sålunda syntes, genom en ganska naturlig illusion, de lander, hvilka man tånkte sig som de mest ofruktbara på jorden, vid samma tid vara de folkrikaste. Skandinavien blef moder till otaliga folk- stammar: den var liksoin verkstaden for nationer. Der- ifrfin kommo i synnerhct gotherna, derifrån de af dan- skarna fordrifna herulerna, som utvandrade från Skandi- navien och sokte åter finna vågen tillbaka dit. Så fore- staller gothen Jornandes sig saken; och når Prokop med en något lårdare anstrykning i st. f. Skandia håldre åter *) Dicuilus, de mensura orbis terræ, c. 7. De aliquibus nominatini insulis, p. 29. v. Valkenaers ed. princeps. Paris 1807. Jfr Letronnes anmarkningar till detta miirkvårdiga stalle (Letronne, Recherckes géograpbiques et critiques sur le livre de mensura orbis terræ, Paris 1814, p. 158 ff.) i den irland- ska munkens for ofrigt icke vigtiga verk. — (Jfr Oeuterdahls afhandling i amnet uti Theol. Qvartalsskrift. Utj;s anm.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408