loading/hle�
(57) Blaðsíða 57 (57) Blaðsíða 57
57 satter Thule, gor detta tio gånger stdrre an Britannien, och talar om 13 folkstammar, som, hvar under sin ko- nung, der bo, så invecklar sig åfven han i besynnerlig- heter, och ser blott deri klarare,. att ban låter danskar- nas folk bo utom det stora blandet Thule. I sjelfva ver- ket hade då nyligen danskarna intagit Jutland. Alla dessa serskilda uppgifter tillsammans gifva på sin hojd det historiska resultat, att i Skandinavien funnos en m'ångd stater. Men i ofrigt må vi resignerande afvakta, att i allmånhet det redan kristligt bildade, mot norden trångande Frankerriket upplyser Danmarks urmorker. El- ler skulle vi hellre våga forsoket att på en annan våg komma till en uråldrig Danmarks historia? Ty det synes ju nåstan dåraktigt att modosamt samla spån och geogra- fiskt aflall hos fråmmande folk, under det hemlandet er- bjuder det rikaste bfverflod af historier, som prisas for den hogsta ålder. Hårmed forbåller det sig sålunda: Just i Danmarks mest lysande period, i Valdemarer- nes tid, framtrådde på en af de danska oarna det danska fåderneslandets prisade håfdatecknare i dagen. Saxo, som efterveriden for hans vackra latin, den han formodligen anvånde till klosterundervisning, kallat Grammaticus, d. v. s. språkmåstaren, uppvaxte i sin faders Magni hus under de svåra tider, då Danmark från langvarigt betryck fann en råddare i den forste Valdemar och hans hugfulle biskop; han såg den kunglige fadrens grundbyggnad under de kåcka sonerna stiga till en svindelhojd, och en lycklig dbd skonade historikern från att upplefva dess hastiga fall. Så fortrann hans dag utan moln vid historiens brusande vågor: fosterlandets vimplar flogo framåt och allt långre framåt; och om han ån sjelf slots inom klostermuren, så deltogo dock hans frånder derute i segrarna, skbrdande magt och åra, och honom sjelf var ej den såmsta delen af åran forbehållen, då han och ingen annan af biskop Absalon var utsedd till att sammanfatta en bild af forn- verldens gamla vidunderliga strider samt statens och kyr- kans nya underverk, for att sålunda på en gång fbrvårfva fåderneslandet den dittills detsamma undanhållna åran af lårdom. Ty i denna rigtning hade hittilis så godt som intet skett. Vi ega ett par blad, som en roskildsk munk sammankluddat, och i en scll af sarnrna (formodligen skån-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408