loading/hle�
(62) Blaðsíða 62 (62) Blaðsíða 62
62 historia i stiillet fur de rnånga hittills fdrefunna ofver- inåitan rika. I sagopoesiens biid visa sig de danska l'anderna från biirjan såsom ett samladt och magtigt rike, och allt lår sålunda ett pråktigare utseende, under det tydliga spår låra historikern, att i den åldsta tiden dlverallt i Skan- dinavien lanns elt stort antal småriken. Detsamma var fbrhållandet i Tyskland, hvars fnlkstammar (dideles icke skiide sig mdrkligare frun skandinavernes, iin från hvar- andra inbordes, sålunda nemligen, att starnslågtskapen dfverallt var synlig, hvarfor man också riitteligen bibe- håller det geinensamma namnet Germaner, som redan Ta- citus utstracker till den hdga norden och den store kun- gen ÆH red tillika erkanner. Men hvad bland de skan- dinaviska germanerna danskarna angår, så synes det vis- serligen, som deras narnn uppfyllt hela Skandinavien; ty hos islåndarne kallas nordens språk ofta det danska. Men danskarna bodde dock ursprungligen blott i Skåne oeh Halland, samt på Seland och narmaste oar, och herskade hvarken dfver Fyen eller Jutland, så att Balten var dana- grånsen *). På darna vidt och bredt samt i det fordna kimbriska Jutland bodde Anglerna, som kommit från El- bes sydliga strander**). Mot vester stråckte sig landet då, med fastland och fdreliggande oar, vida långre ut i hafvet ån i våra dagar, isynnerhet rnot soder, der Vri- sema hade nedsatt sig***).... *) Jfr rnina Forscliungrn I. 451. **) Ptolemæus fann Anglerna der annn, under det Tacitus (Germ. c. 40) anftircr dem utan narmare beståmmelse. ***) Blott några strfldda anmårkningar må nil upptagas: Ivar Vidfadmes crofring i England fnrnekas, då derom intet finnes i engelska li all or. — Bråvulla-slagets historik år osåker, helst deri islånilare sågas deltaga, ehuru det då ånnn ieke alls fanns islåndare. — Bagnar Lodbrok lefde, enligt engelska och normanniska uppgifter, langt in ufi nionde seklet, och hans såner Ingvar och llbba slogo 870 kung Edmnnd af Ost-angeln. — Ragnar och hans stam herskade iifver Scland och andra flår, måhånda Ofvcr Skåne och hvad dit hiirer, men ingalunda flfver Jutland. der den fiirtrafHiga frankiske annalisten Eginhard han- ner en hel rad sjellståndiga konnngar från denna tid. Eginhard år fullt pålitlig och år till en del begagnad af Adamns. "Hvem som vill bringa allt i forvirring, bchiifver blott hår ffllja Saxo e
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408