loading/hle�
(64) Blaðsíða 64 (64) Blaðsíða 64
64 sad, skedde ny torkning. Mjdl stdttes eller packades i ek-tunnor och lioll sig ånnu battre for mal. §. 3. Man drack vin, bl, mjod. Olsinnet beskrifves sålunda: fransosen biir af ruset nåsvis, tysken grålig, gothen bångstyrig, finnen grater. §. 4. Man kopte heldre salt af tyskar och hollandare, ån man kokte det sjelf: man kande både polskt och Lissa- bons salt. Johannes Magni, auctors bror, lat i Upsala stift anlagga, på egen kostnad, saltkokerier; på det ej i krigstider noden måtte blifva for kånnbar. §. S. Man utskeppade många tusende tunnor smdr. Norrlånningens var ofta mindre smakligt, emedan man nyttjade groft salt. Olauds smdr ansågs for det basta och sundaste. §. 6. Vestergbthland gaf basta osten. Man gjorde dem så stora, att de buros af två karlar; fyrkantige. Dels sammanburo flera byar sin mjolk dertill; dels samman- sattes de af flera sonderplockade små ostar. (Såsom Små- lands nu så kallade plock-ost.) Bondgummorna tålde intet bitrade af manfolken hårvid. Ostgotha-osten var åfven god. Men lielsingen och norrlånningen låt sin ostruttna, fyllas af mask och mogel, och sedan de utgråfvit den inre delen, nyttjade de skorpan till skoldar i krig. (Obs. Norr- lånningen brukar ånnu sin gatnmal ost, odråglig for ovana gomar.) Finska get-osten var god, roktes med enris, for att fredas från mask (Fumo myrtino). §. 7. Gottlands gumsar voro odkånda for sin styrka och storlek. Man nodgades afsåga hornen i springtiden, i synnerhet på de månghornade. Den kullota boskapen år hogsta nordens afvel. Man stillade med ek-lof i nod- fall. Man slagtade merendels de oxar, som hade många bromskulor. §. 8. Vestergbthland gaf i synnerhet ryttare-håstar. §. 9. Huskattor voro mest hvite. Vilda kattor, som nu ej finnas, gåfvo då många pålsar. §. 10. Konsten att forvisa råttor, var årftlig inom vissa slagter. §. 11. Bock- och getskinn utfordes flera skeppslåster, och såldes tiotals; men kottet torkades till spiken som- marfoda.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408