loading/hle�
(68) Blaðsíða 68 (68) Blaðsíða 68
Linn.). S:o Ossifragus. 6:0 en hvit, som torde vara en varietet af råtta falken, eller ock harfånget (Strix Nyctea). §. 31. Villgass komrao i aprilis borjan i ymnighet, soinliga stora och grå (Anas Anfer ferus); somliga grå och svarta (An. Bernida); somliga hvita med svarta ving- spetsar (An. moliss. mas); somliga våxta af tråd; (formod- ligen der klåckta, såsom en del Mergi). Gåsfettet nyttja- des for smdr, och påsmordes emot vårk. Blandadt med srnor stillade det blodfldder och fordref alla slags utslags- sjukdomar i huden (Ignis Sacer); botade låppar, som spruc- kit af frost; fbrvarade ansigtet mot koldens verkan. Med tillagd honung helade gås-istret rasande hundars betl. Spikna gåshalfvor spardes till efter midsommar; och man spådde af gåsens brostben till den forestående vinterns be- skaffenhet. (Liksoin skulle flyttfoglarnas thermometer der fått sin plats.) §. 32. Med sjokorpar forstås Pelec. Graculus, som formodligen orått af många anses for honan till Carbo. Auctor synes bortblanda dem med skriickorna, då han gifver dem ett med tander våpnadt nåf. Det namnet ål- kråka, har jag annu funnit bibehållet i Vermdo skårgård; men fågeln icke. Denna fågelart har flyttat ifrån sven- ska skåren, sedan stråndernas skogar blifvit uthuggna. §. 55. 31orfex år Pelec. Carbo. Huru han torkar sina vingar låses åfven hos nyare norska naturforskare. §. 31. Hvad auctor beråttar om Platca, synes angå Labben (Larus Parafiticus Linn.) eller dess slågtingar. §. 55. Auctor fbrsvnrar svalornas drånkning om vin- tern; den Prof. Pallas i vår tid, kanske orått, bestri- der. Ostridiga ron segra alltid på theoretiska grundsatser. Biinderna, såger 01. Magnus, dcirnde af svaluboens hbgre eller lagre belågenhet, huruvida de borde så på hojder eller dalar. Detta prognosticon lårer vara taget af strand- svalan, eller någon vid vattnet byggande fågel, som torde hafva någon forekånning af vattnets mer eller mindre flo- dande. §. 56. Orrarnes innesnogande om vintern anmårkes riktigt; men orren tros orått dela liggningsmodan med orrhonan. §. 37. Bonosa synes mig ej utmårka bjerpen, utan tjådern.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408