loading/hle�
(72) Blaðsíða 72 (72) Blaðsíða 72
72 då den v'ågdes, foryttrades skeppundtals, kunde ej for- tåras blott rå eller kokt. Man beredde den, for ombytes skull, på flera sått. Lutfisk tillagades så, att han lades två dygn i stark lut, sedan ett dygn i rent vatten. Han koktes derpå och bars på de fornåmsta bord, såsom en låckerhet, och åts med salt smor. Men menigheten var mera mån att åta stark ån låcker mat. Jag finner ock, att trådklubban var ett nodigt instrument i den tidens kok for fiskens bultning, antingen den åts rå eller kokt. Man rokte lax, braxen, sik, siil, flundror. Rokt lax var dock båst, och ansågs så god och verksam som en appe- titssup. Vid bockling kan man aldrig ledsna, såger auctor. Man rokte ock Boetes och Orches. (Déssa namn kånner jag icke forvisso.) Torsk saltades. Om någon hdkare for- sålde blandad fisk, det år forskåmd, hvarftals omlaggd med duglig, eller ock nyttjade orena kåril, undgick han icke stor penningplikt, jemte skadans återstållande; fiska- ler eller uppsyningsmån ombestyrde, att sådan forskåmd fisk antingen kastades i sjon, eller ock, såsom vanligast bånde, uppbråndes på torgen, hvarvid formodligen sålja- rens namn icke blef fortegadt. De fiskar, som utskeppa- des, inpackades i kronta kåril, och till underslefs fore- kommande voro edsvurne vråkare icke mindre for fisk ån skinnvaror tillsatte. §. 61. Silien, som i så otrolig mångd skockades, att en nedsatt pik kunde stå uti sillstimmet, hemtadcs af ut- lånningen och utfordes på fremmande kdlar. Engelska och skottska silien ansågs då vara såmre och magrare. Den båsta fångades från Augusto till Octobris slut, under hvil- ken tid man anmårkte de så kallade sillblixtar. (Annu vål kånda i rikets sodra landsorter.) Silien framlockades af de eldar, som vid strånderna upptåndes framfor kopmån- nens tålt, hvilka utgjorde ett helt låger. Ostersjosillen ficks alla årstider, storst vid Torneå. Råmsill holls i hogre vårde. Vår auctor liknar fiskråmmens mångd vid vall- mogens frorika knopp; och beråttar, det man vid siliens rensning samlade råmmen, forvarade den ofver vintern i ett fuktigt rum och utplanterade efter vårdagjemningen. (Detta experiment kan ej lyckas.) §. 62. Hafsvidundren blefvo alltid ofullkomligt kånda, emedan fiskeristadgan ålade hvarje fiskare att straxt los- slåppa de ovanliga sjodjur, han ofverkom. (Dervid forlo-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408