loading/hle�
(73) Blaðsíða 73 (73) Blaðsíða 73
75 rade vetenskapen så mycket som oeconomien.) Beråttel- ser om hafstroll ofversåndes från Clereciet ånda till Rom, isynnerhet från Norge. Segelfarten i nordsjon och på Is- land beskril'ves såsom hiskelig. (Formodligen ville de vid dessa vatten vane ,seglare afskråcka andra från lystnad, att dela deras vinst.) §. 65. Hvalfisket, jemte bajars och delfinslågtens fångst forbigås i detta utdrag, såsom egentligen rorande norrska strander. §. 64. Ormar troddes livila under bjdrkens rotter i samfund och tillbringa vintren med sornn. §. 65. Aspides, grå, 3 å 4 alnar långa, hvilkas bett dodade inom 4 timmar, gjorde ofta skada. Man brukade deremot Theriak från Venedig, intagen i garnmalt ol, samt askesaft, och lade kli på såret for plåster. På boskapen lades Theriak med salt omkring svuinaden. Dessa ormar ldpa med hufvudet en half aln hogt från marken, hvilket auctor sett, då han var djekne i Vesterås, och hade gått ut att plocka enbår. F.ttret, som ormen sprutar, syntes mångfargadt, om det fbll på klåderna. (Hårmed menas såkert Goluber Berus, fast beråttelsen år nog tiliskuren.) Andre ormar foddes med mjolk, ansågos for boni ominis, lågo hos barnen i vaggan, m. m. (Coluber Natrix, Sno- ken.) Men Fides catholica fdrdomde sådant skrock. (Spår dertill tråflas allmånnare ju mera soder ut. Jag har ofta sett dem ilti Smålands bondstugor, och ån oftare i ladu- gården hos kalfvar. De skada dock i honshus. Ett sjelf- synt vittne fdrsåkrade sig sett en hbna liggande på ågg, omkring hvilken en sådan snok lagt sig, och formodligen hade han begår till åggen, dem modren med våda for- svarade.) I bedrdfliga håndeiser, då pesten forodt hela hushåll, innåstlade sig snokar i de toma husen, att de med mdda utrotades. §. 66. Emot pest uppgifves ett recept, såsom beprof- vadt. Det består af lika dosis, eller jl unts Aloe hepa- tica, kanel, Mastix, bråndt hjorthorn, Centaurium minus eller Gentiana, Dictamnus Creticus, brand Lupin. Detta pulver stott lades i 5 qvarter genom kokning och skum- ning renad honung. Af detta mos tages en nots storlek på fastande mage i vin. Genom detta medels dagliga bruk bragte årkebiskop Jacob, Diyæ memoriæ, såsom auctor bonom kaliar, till 100 år.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408