loading/hle�
(74) Blaðsíða 74 (74) Blaðsíða 74
74 §. 67. Emot mygg fbrvarade man sig med malorts- dekokt, samt roken af brand malort, som blifvit doppad i åttika. Myggtjåll kunde val hjelpa for stynget, men ej for musiken. Till att freda boskapen, roktes med enris och torra stubbar. I busen sokte man utdrifva mygg och vaggloss med rok af den spån, som faller vid granbrå- ders sågning, svafvel, mastix, dynga etc. Ryssl'ader och oslåckt kalk med svafvel troddes fordrifva vaggloss. (Slår ej alltid in). Man skållade åfven bort ohyran. Myggens mångd tillskrifves de klara nåtterna, som hindra flader- lapparna (Yespertiliones) att håmma deras ofvermagt och begrafva dem i sina magar. §. 68. Biskotseln var drifven med omtanke, och man hade inråttade huhdar, som utviste de trad, der vilda bi bodde. Vid sena vårar lodde man dem med stotta bo- nor, arter eller vallmogfro och hvetmjol i vatten till deg knådadt. Biens fiender uppråknas, getingar, Asili (Mulio- nes), svalor, grodor, fårull, lukt af kokta kråftor; Echo, spindlar, en (j'aril, odlor, flugor, regn, Phal. Melønella, hvilken båst fordrifves med rok af kodynga. Man visste, att olja påstruken hindrade andedrågten och dodade; åt- tika deremot uppfriskar. Mjod och honung gjorde, att Sverige kunde umbåra låkare. Man ansåg for elakt mårke, att mvror innåstlade sig i kyrktornen. Så spådde myror Christian II:s grymhet och ofård. §. 69. Perlorna voro bleka i norden for kuldens skulk Om broderna Johannes och Olaus Magnus af Utgifvaren. Forestående artikel, inford i Hushållnings Journal for 1784, der det torde falla få forskare in att uppsbka nå- got rbrande svenska historien, foranleder utg. att har yttra några ord om broderna Magnus, hvilkas fortjenster, af ensidighet och fordom, så ofta blifvit forbisedda, under det man obetingadt lofsjungit dem på det hela ingalunda ofvertraffande personer eller med deras knappt jemforliga verk.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408