loading/hle�
(75) Blaðsíða 75 (75) Blaðsíða 75
7o Bland de många rorande svenska historien gangse och djupt inrotade skefva forestållningar ar afven den, att bro- derne Magnus varit ett par historiska grillfångare, på hvilka hvarje tertian, med sin lårobok i hånden, kan ned- skåda med omkan och loje. Hvad nu Olai Magni Historia de gentibus septentrionalibus, hvarur några uppgifter fore- komma och af Odman *) forklaras i nåstforegående arti- kel, angår, så gjorde denna skrift på sin tid det upp- seende, att den liera gånger omtrycktes och dfversattes på n'astan alla europeiska sprak, — en utmårkelse, som tråffat få historiska arbeten, utom den klassiska forn- tidens. Men om svensken galler det så ofta: «Iynx foris, talpa domi»; — på svenska har detta verk aldrig blifvit utgifvét, ehuru det i redbart varde så vida ofvertråffar alla islåndska genealogier, konungasagor och slagsmål. Man har en gang lårt sig utantill, att Joh. och 01. Magnus endast diktat och skrifvit «karringfabler»; och emot utan- lexor galler sålian något vad. Imedlertid hade redan den larde och skarpsinnige Messenius i sin Scondia V. 109, 110 yttrat: Quod ad Olai Magni opus adtinet, Scondia- norum ritus graphice picturis atque scripturis commemo- rans, externis fuit illud nationibus propter materiæ varie- tatem et rarietatem jucunditatemque adeo gratum, ut quæ- dam illud gentes erebro excuderint, aliæ in varias rcde- gerint epitomas, reliquæ in vernaculum transtulerint ser- monem. Nec alii mortalium istud mendacii arguunt, quam qui Scondianorum ignorant antiquitates et admirandam priscorum ætatem ex moderna imyrudenter æstimant. Men snart gick det med Messenius, som med broderna Magnus, att han forkåttrades och lades under banken. Hundrade år sednare yttrar mag. Noberg**): Si quid res est dicamus, dubitari vix poterit, quin in tradenda natu- rali septentrionalium regnorum historia anilibus fabulis, ut erat Papizantiinn ejus ævi sacrificulorum coeca super- *) Troligen missledd af Gezelii, med felalitiglicter ofver- fyllda, ltiografiska lexicon, tallar Odmann Olaus for Magni i st. f. Magnus, hvilken ratlelse ar den enda, ufg. gjort i Odmanns text. Deremot kaliar H. Jarta, i 16:e delen af Vitt. Akad. Handl., biskopen i Vesterås for Petrus Magnus i st. 1. Magni. Desse voro ej af samma slagt. Uti dissert. de meritis et fatis Jo. & 01. Magnorum. Ups. 1745, p. 50.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408