loading/hle�
(76) Blaðsíða 76 (76) Blaðsíða 76
stitio (!), nimis credulus noster Olaus, prodigiis rebusque portentosis utramque paginam impleverit. Åfven den grundlige och varsame Warmholtz yttrar: «Sållsamt vore, om i var tid, och med de framsteg man gjort i filosofien, fysiken och geografien, samt Sveriges så val natural- som civii-historia, någon med Messenius skulle vara af enahanda tanka.» Detta skrefs år 1785. Warmholtz kande då ej Odmanns uppsats, som trycktes forst 1781; hade han låst den, så hade troligen hans om- dome utfallit annorlunda. Ty mycket, som forefallit fabel- aktigt, framstår genom Odmanns åtgerd i ett båttre Ijus; och derigenom har samma fordel fallit på 01. Magni lott, som tråfifat Herodotus, att nemligen åtskilligt, som få- kunnigheten ansett uppdiktadt, har en djupare lårdom fun- nit med verkligheten ofverensståramande. Hvad brodren Johannes Magnus" angår, så har han fallit (i ett ånnu svårare vanrykte. Forhållandet år dock, att han, relativt till sin samtid och till den långt sednare rudbeckska perioden, visat mycken lårdom och kritik och forsvarar ganska val sin plats. Hvad han yttrar om de «utlåndska gotherne«, grundar sig på en den tiden inga- lunda vanlig belåsenhet och lårdom*); i hvilket afseende vi åfven hånvisa till flera anmårkningar och paralleler, som vi i haft. 1 af detta bibliotek anstållt vid åtskilliga uppgifter af Aschbach, i dennes fortjenstfulla afhand- ling om herulernas historia. Flera forut hos oss okånda konunganamn upptog Joh. Magnus från Saxo; men några andra, for hvilka inga kål- lor kunna forefinnas, hafva isynnerhet mot honom påkal- lat anmårkningar for svek och bedrågeri. Visserligen ser det betånkligt ut, då han hårleder go- therne från Gethar 1. Gog, svearne" från Svenno, Sigtuna från Siggo, Upsala från Ubbo o. s. v.; sådant tillhorde imedlertiil en allm'ån vurm på den tiden och forut**), och man hårledde tyskarne från Tuiscon, stålide Dan, ❖) Såsom hall or uppgifver lian Ablabius, Jornandes, Dio? Historia Ilispanica, Procopius, Aretinus, Blondus, Agatius, Sabellicus, Bernhardus, Justinianus, Alb. Crantz. **) I detta afseende åro ju islåndarne iche att foredraga, hvilba bårledde Danmarks namn från Dan Mikillati, Gautland från Odens namn Gaut o. s. v. ”1 spetsen for den gotiska hungaslågten såtter Jornandes en Gapt: troligen blott ett annat ehrifsått eller uttal af namnet Gaut ; i hvilket fali vi hår skulle
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408