loading/hle�
(77) Blaðsíða 77 (77) Blaðsíða 77
77 Nore och Angul i spetsen for daner, norskar och angler, Amal i spetsen for amaliska * *) konungaåtten o. s. v. Detta kan således icke med någon rimlighet anses for ett på- fund af Joh. Magnus och galla såsom bevis for hans dik- tér och sanningsldshet; en sådan derivations-metod var antagen hos alla folk langt fore honom och han foljde i detta afseende ingalunda några for honom individuella nyc- ker, utan forefann sannolikt dessa harledningar i de kål- lor, som han såger sig ha begagnat. Såsom sådana upp- gifver han runristningar samt «en stor mångd gamla hand- lingar, utaf trovårdige Upsala-CZerAer skrifne på flunsko **) och på åtskilliga orter forstrodda, som jag till detta mitt verk låmpat. Jag har ock foJjt Ericus Olai och Saxo, på det att af många gamla och trovårdiga skribenters vittnes- bord en sådan bistoria fdrfattas måtte, som består mera med sanning ån med valtalighet.» Att Joh.-Magnus icke utan kritik gått tillvåga, synes af hans yttranden i fore- talet, t. ex. detta: «Mig år icke oveterligt, att det esom- oftast hånder håfdatecknarne, att de vid gamla håndeisers beskrifvande uti mångahanda fela. Ty gamla saker draga undertiden skriftstållarne for deras morkhet skuli uti tvifvelsmål, hvarforutan ock tidråkningen ej så lått kan se ett upprepadt exempel af den sed, hvarigcnom niistan alla folkslag fråmst bland sina minnen stålla en stamfader med fol- l:ets eget nantn”, yttrar Geijer i Sv. R. Håfder sid. 106. *) IliiUman, i sin fortjenstfulla inledning till nordens hist. (jfr haft. 2 af detta bibliotek), tager alldeles fel, då ban har- ifrån hårleder staden Amåls namn. A-mål betyder å-mynning, u-mun (af mule = mun, en annu lefvande provincialism, t. ex. 5,slafsa mule” = byssas) och år alldeles likbetydande med Aros (år-os = åns mynning), bvaraf flera orters namn uppkommit, t. ex. (Jstra Aros “ Upsala; Vestra Aros — (Vest-aros) Ve- sterås (som derfore åfven lange skrefs Vesterårs); Aras vid Gullspångselfvens utlopp; Årsås vid JVorselfvens utlopp; Arbus °. s. v. **) Så øfversåtter Scbroderus originalets litleris Gothicis. Heraf kan man se, huruvida det år presterna, som utrotat ru- norna. (Jfr detta bibliothel; II. -51.) Som bekant ar, utfiirde så val G. Trolle, som Job. Magnus sjelf och Brask ur landet en mangd gamla handlinger; ur sådana, for oss fiirgångna och nu okanda, hemtade Joh. Magnus sannolikt sina uppgifter. Att dessa kallor kunde vara af blandadt inneliåll och ofta af mindre varde, må erkånnas; men icke bor man derføre obetingadt beskylla Job. M. att sjelf ba diktat hvad han anfører. Att i Upsala, vid universitetet och vid erkebiskopsstolen, den tidens foruåmsta svenska handlingar varit att tillgå, sdger sig sjelft.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408