loading/hle�
(79) Blaðsíða 79 (79) Blaðsíða 79
79 turkar kalias Rom, tillegna sig det namnet och hvardera folket skulle hafva påstått sig vara det forstå, som gifvit de andra det gemensamma namnet. Just så gora tarta- rerne i sina gamla historier och tillegna sig scyternes be- drifter, hvarigenom de i mycket ofverensståmma med of- vannåmnda gothiska och skandinaviska skrifter. Under sin fångenskap i Siberien låt S. for sig ofversåtta en tar- tarisk historia, skrifven af den mongoliska chanen Abul- gasi, och fann deri flera slående bfverensståmmelser med Joh. Magnus och Eddan, som ofvertygat honom, att «alla tre haft en historia, den de i begynnelsen efterfbljt.« Så snart deremot den tartariska historien kommer in på de kånda tiderna, skiljer den sig helt och hållet från den skandinaviska. Ofvanstående bestyrkes med många exem- pel. På detta sått kan man lått forstå, huru medeltids- lårdomen skulle sammanleta åtskilliga gamla skytiska be- rattelser for att tjena som inslag i nordens urhåfder. «Schythiska historien, hvilken Joh. Magnus foljt, och par- thiska historien, af hvilken Abulgasi utdragit hvad han i begynnelsen skrifver, åro, som man finner, lika. Mensom schythiska historien lårer begynna med schyther och par- ther, så lårer Joh. Magnus af dem gjort svear och gother, och Abulgasi parther eller tartarer och i stållet for schy- ter satt sina mongoler.« Hår bar man forklaringen på Joh. Magni formenta fria fantasier. År ett sådant miss- tag så oerhordt, så ovanligt. Redan Jornandes hade sam- manblandat gother, geter och sky ther och dro^ Joh.* Magnus med sig, hvilken sedan ansåg skythernas Ironun- gar for svenskarnes och deras åldsta historia åfven for vår. Och i detta afseende åro islåndarne icke båttre. «Det år utan allt tvifvel«, såger Geijer (Håfder sid. 101), «att islåndarne tagit sitt Svithiod hin mickla från denna under medeltiden gångse forestållning (om Skythiens och Skandiens identitet); for hvars upphofsman man således får helsa Jornandes.« jJoh. Magnus år således temli- gen ursåktad; helst åfven den gamla prosaiska svenska kronikan • kaliar det egentliga Svearike ofvan Tiveden och Kolmorden for Schythia. Jfr Scriptt. rer. Svec. I. Hil. Genom den efter Jornandes uppkomna forestållnin- gen, att allt, hvad de gamle fdrmåla om sky ther och geter, anginge de från Skandien utgångna gotarne, for- anleddes Joh. Magnus att antaga dessa skyther såsom sven- ska innebyggare och utvandringen måste forlåggas upp i
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408