loading/hle�
(8) Blaðsíða 8 (8) Blaðsíða 8
8 fjendtlig sinnesståmning mot deras religion *); så snart denna yttre orsak upphdrde, fann kristendomen ej mer något matsånd. Kung Ethelbert formåldes med en fran- kisk prinsessa, som bade betingat sig fri religionsdfning: så spriddes kristendomens frbn åfven bland angelsachserne, fiksom bland så många andra folk, genom qvinlig hånd. Gregorius d. store sånde derpå Augustin, en romersk abbot, att fbrkunna tron. Kristendomen gjorde snabba framsteg: missionårerna fbrforo med samma moderation och ofverseende, som sedan iakttogs i de nordiska rikena: de tillstadde de nyomvande en fortfarande utdfning af många gamla vanor. Folket hiijde sig snart ur råheten. Forfattningen ordnades, skriftliga lagar, nya beqvåmlig- heter infordes och en viss vetenskaplig bildning blef nod- våndig. Åfven i England blef kristendomen all] hogre culturs moder. Skolor anlades och Medeltidens fornåmsta verk ofversattes på modersmålet, t. ex. under Alfred. 5) Men åfven de ofverblifna Britterna inverkade be- tydligt på de rfia angelsachsernas utbildning: det år en helt och ballet falsk forestallning, att de i det land, som Saehsarne besutto, voro alldeles utrotade: många af dem måste underkasta sig, lefde bland Saehsarne och forsmålte med dem**). Nårmare blefvo berdringarna då åfven an- gelsachserna antagit kristendomen; många af de fornåm- ste lårde vid angelsachsiska hafvet voro vålske, och det år klart, att åfven i politien och statsforfatningen begge folken lånat mycket af hvarandra: jarlarne t. ex. (Eorls i angelsachsiskan) utgjorde åfven hos de vålske adelns tredje klass. De gamle Britterne voro ostridigt ett mang- foldigt bildadt folk; flere yttre omståndigheter, forbindel- sen med romarne och kristendomen, hade fordelaktigt ver- kat på dem; imedlertid ega vi blott ganska bristfålliga uppgifter om deras kultur; det har gått hår såsom alle- stades, att de nyare historie- och fornforskarne gått till våga rned en frihet, som de sålian knnna råttfårdiga in- for kritikens domstol; de hafva påtrugat den grå forntiden sina systemer, sok att genom dikt ersåtta bristen på re- sultater, eller genom konjekturen fdrenat spridda och en- *) Plan!;: Gescli. <1. clnistlick-kirclilickcii Gescllschaftvcr- fassung II. 40 ff. *") Turner I. 240.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408