loading/hle�
(80) Blaðsíða 80 (80) Blaðsíða 80
80 sjelfva uråldern* **)). For denna hade man ingen annan hjelpreda an bibein, hvilken kristliga latinske forfattare borjat anvanda på veridsliga historien. Att gotarne hår- stammade från Magog, Japhets son, hemtade man från Isidori Chronicon Gothorum i Grotii Hist. Goth. p. 708. Satsen, som genom Joh. Magnus inkom i sv. hist., leder dock ingalunda från honom sitt upphof, utan forekommer redan i Chronicon Erici Regis (hos Langebek), der Papius, en lexicograf i ll:e seklet, åberopas. Afven den mindre rimkrdnikan såger, att den forste gotakungen Erik var samtidig med Saruch, Abrahams fars farfar, hvilket lika- ledes grundas på Chronicon Erici Regis. Joh. Magnus bor således ej debiteras hårfor. Redan Laur. Petri, som mer an en gang håcklar Job. 31., utan hvars fali han sjelf torde varit temligen obetydlig, gor anmårkningar emot de konungar, Joh. 31. infdrt mellan Inge- mar och Brattcmundus (Yngvar och Braut-Anund). Att Joh. 31. likval icke diktat dessa konungar, synes af de paralleler ined Aschbach, som vi i haft. 1 anstållt. Den enda uppsdtliga dikt vi kunnat upptacka hos Joh..31., ar, då han låter en fabel tidens konung, Osten, ”eljest kalias Gostagus” (godstagare), hånsyftande på GustafWasa, hoshvil- ben han trodde sig finna flera drag, som erinrade om den till— tagsne och om medlen toga nograknade Osten. Imedlertid for- biser man hårvid vanligen, att Joh. 31. sjelf tydligen angifver sitt afseende på sednare tider, i det han anmårker, att mellan Gstens tid och hans egen tid, ”på hvilken det lutherska batte- riet storligen forfåktas”, vore ”foga åtskilnad.” Han har såle- des sjelf påpekat sin hånsyftning på ett sednare forhållande, hvilken ej kan vilseleda någon. Det år således klart, att Joh. 31. ej fortjenar de vanliga tiilvitelserna. lians fiesta fel synas ock hårrora mindre af for— sumlighet i forskning, ån af alltfor stor ifver att begagna alla hållor och underråttelser. Att han fastnat i nåtet af medel tids- lårdomens allmånna vurm, år mindre att fo rebrå; oeh mången synes bredvid honom såsom en nyktrare forskare endast i brist af hans rikare materialsamlingar. Islåndarne hade få sådana att tillgodogdra; annars hade de troligen ej gifvit honom efter. Åfven de flyga gerna åstad till Troja, Skythien (stora Svithiod), Turkland och till syndaflodens tider, t. ex. då det i prosaiska eddan beter att Niord (= IVoach) lårde folket att plantcra vin- gåi*dar. Jfr Beuterdahls Iiyrkohist. I. 65. Så snart Joh. 31. kommer till den historiska tiden i 9:de seklet, biir det mdjligt att ingå i kritik af hans verkj och han visar sig då i uiycket ega foretråde framfor islåndarne j for hvilkas åra han nu så långe och oråttvist varit forbisedd. . . . *) Jfr Geijers Håfder, s. 129. **) Jfr. YVieselgrens Smålandsbeskrifning. X. 254.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408