loading/hle�
(9) Blaðsíða 9 (9) Blaðsíða 9
9 staka spår till ett helt. For nårvarande undersbkning kan det vara nog att sammanstålla hvad vi veta om de- ras diktkonst. Valska språket iir oaktadt mångden af gut- turalljud och konsonanter mildt, harmoniskt och tillika majeståtiskt och uttrycksfullt; det beslår mest af enstaf- viga ord utan egentlig qvantitet; skalderna kunde derfore hlott frambringa en harmoni genom att anbringa de stråfva konsonanterna i vissa intervaller, blanda dem med voka- ler och ofverhufvud mojligast berakna stakningen. Den poetiska kompositionens lagar aro mycket strånga och lågga utomordentliga fjettrar på bardernes genie. Grund- regeln for deras poetiska teknik år en mer eller mindre konstrik allitteration; i sednare tider har åfven rimmet tillkommit, och då språket år gånska rikt på likljudande ord, så gifves det hela långa diktér, som blott ha ett enda rimord. En stor kårlek till skaldekonsten herrskade bland dem: de frdjdades ofver en hog grad af borgerlig frihet, landets skona sublima natur verkade på deras in- billning; krig och kårlek voro de båda poler, omkring hvilka alla fria och ådla måns lif rorde sig: vånde de till- baka från kriget, så fdrdrefvo de tiden med jagt, med allehanda lekar och bfningar, i umgånge med qvinnor och i festliga lag, der bland kretsande mjodbågare heroiska dåd prisades. Alla ålskade dans, sång och samqvåm; gastvanskap var en allmån dygd, for ingen fremling var huset stångdt. Barderna utgjorde ett eget aktadt stånd; åfven mån af rang, ja af kungligt blod, låto sig uppta- gas bland dem: de besjbngo slagtningarne, deltogo i de- samma och inlåtos i konungens och hårldrarnes råd: de skulle synnerligen vara verksamma att elda sina landsmån till strid mot sachsarne, ånnu finnas bevarade en mångd diktér, som afse dessa strider, val fbrlagda till dessa ti- der, men uppenbarligen af sednare ursprung. De vålske kungarne sjelfva egde ett stort, lefvande intresse for skalde- konst och musik, hade hogsåtet i bardernes sammankom- ster och sanktionerade Iagarne for poesien och tonkonsten. Imedlertid låter sig ej med beståmdhet afgoras, huru mycket af Howells och GrufTuddab Cynans sednare in- rattningar tillhorde, de aldre tiderna. Den inhemska skalde- konsten gick med landets erofring under i 13 seklet; den fbrfbljdes af erofrarne som sdkte att utrota hela natio- naliteten och dermed åfven språket och den inhemska
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408