loading/hle�
(12) Blaðsíða 12 (12) Blaðsíða 12
lattast att göra; 3) att kroklinier aro vanskliga, och att man derföre gerna valjer brutna i deras stalle; 4) att arhetet iir nagot besvarligt, hvarföre man latt kan vara beniigen att skrifva en streck i stallet för tvS. Af 1) inses, att F, r och T kunde bli \J och 'f' af 2) förklaras, huru man kan fá figuren f' i st. f. A. Af 3) gemensamt med 1) och 2) upplyses, huru man af S kunde fS bf. Val finna vi kroklinier i B, R och þ; men pS nagra inskrifter finnas dessa bokstafver med brutna linier. Intet hindrar oss fran att antaga, att detta var den aldre formen och att man för prydlighetens skull ater gjort de brutna linierna till runda. PS den i 4) an- m'árkta föreningen finnas exempel pS inskrifter sS val med latinska bokstafver, som med runor, nar nemligen streckarne hörde tiil serskikla bokstafver. PS sSdant satt uppkom Æ, m. fl. sá val som de manga runska sammandragningar, som anlöras i Worms Litt. Runica c. 25. Men detsamma kan man ock tanka sig skedt i en och samma bokstaf, sSsom att M blef till V. N tili Jjf. Samma sparsamhet, som orsakade denna samman- dragning, kunde ock medföra, att man understundoin bortkastade en del, t. ex. af 2 blef bf. Vi finna sSledes, att de flesta runbokstafverna kunna aterföras tiil en form, hvarunder de helt och hSllet kunna öfverensstamma, dels med de grekiska, dels med de latinska bokstafverne. Da nu det latinska alfabetet kommer af det grekiska, och kan betraktas sásom blott en varietet deraf, sS kunde man ock mahanda hárleda runalfabetet af det grekiska ensamt. NSgra hafva funnit detta rimligt — mundtligen har jag hört Rask yitra, att detta vore hans mening*) — och erinrat, att kunde komma af det Æoliska digamma F, R af den grekiska form ?i som understundoin förekommer med en rak streck utgSende frán midfen af bokstafven till höger, samt att bf kunde harledas af 2 eller ock af Z; men digamma, som knapt nSgonsin varit allmánt öfver hela Grekland, hade, som det synes, aldrig bestámmelseu af F, utan blott af det beslágtade V, och formen P med den frán midten utgáende strecken ár hos grekerne sall- svnt och öfverensstámmer ej sS mycket med runan j Rcdan Ilenzclius antog ilctta. tl'lg.-s. anm).
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald