loading/hle�
(13) Blaðsíða 13 (13) Blaðsíða 13
15 som det latinska K. OcksS att harleda runalfabetet af det latinska alfabetet ensamt skulle hafva betydliga svS- righeter, dS l'' och \J sS mycket afvika frSn de latinska formerna för samma bokstafver. Rimligare blefve det derföre attantaga, att det upp- stStt genom sammanblandningen af grekiska och latinska bokstafver. Men funne vi ett alfabet, i hvilket en sS- dan sammanblandning af grekiska oeh latinska bokstafver egde rum, — funne vi tillika, att detta alfabet blifvit begagnadt af ett lolk, som vore beslagtadt med de gamle Skandinaverne, och som hade bibehSllit nagon förbin- delse med dem, sS skulle vi liitt ledas till att förmoda slagtskap mellan detta allabet och det rúnska. Ett sS- dant alfabet ar det gothiska hos Ulfilas. Verkligen fin- ner man, vid jemförelsen af detta alfabet med runorna, bevis för deras inbördes slagtskap. För det första finna vi, att hvar runalfabetet öfver- ensstammer med det grekiska, stammer det gothiska lika- ledes öfverens med detta; och hvar det öfverensstammer med det Iatinska, liknar det gothiska ocksS det latinska. I runskriften befinnas sSlunda och öfverens- stiimma med de latinska bokstiifverna F och R; i gothiska alfabetet*) ar förhallandet enahanda och man ser icke heller der de motsvarande grekiska figurerne * och p- Der- emot befinnas runorna \J och likna grekernas p och A, och i det gothiska alfabetet finna vi just r och A men icke romarnes G oeh L. För det andra finnas tecken i begge alfabeterna, som, ehuru de synas hiirstamma fran de motsvarande grekiska och Iatinska bokstáfverna, dock afvika temligen mycket frSn dern, men deremot ölverensstiimma med hvarandra inbördes. För det tredje finna vi i dessa tvenne alfabeter en bokstaf, gemensam för begge, hvilkeu under liknande form ej finnes i de klassiska alfabeterna. Vi mena ru- nan pj och den dermed niira öfverensstammande gothiska bokstafven för samma Ijud. *) Jfr fragmentet i sjunde bandet af Graters Bragur, som anscs vara shrifvet mellan 494 och f>40, och saledes förmod- ligen ar det aidsta vi egc.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald