loading/hle�
(25) Blaðsíða 25 (25) Blaðsíða 25
heller liigga urkundernas uppgifter 3 sido till fromnia för nSgot system; han Í3r val icko försmS nSgon kalla, som lofvar honorn nSgon upplysning, men han fSr heller icke, för att bestyrka sina Ssigter, tillagga densamma en större betydelse, an henne tillkommer, ellcr enligt hennes yttre beskaífenhet, ursprung o. s. v. kan till- komma henne. ”iBut as to samc optics grass is not green but red, ale not brown but green, crimson, elaret an«l mud arc vcry ncarly alibc, so many persons contcmplatc liistorical incidents witb n wbimsica) singularity of perception aud belief. Su. TmisER (liislory o/ í/ie /ínijlosttxons). Skantlinaviska Italíons fysiska IjeskaíTcn- het i aldre och nyare tider af Nilsson. fUti den i fjo! utliomna omarbctade upplagan af Skmuli- Htivish Faunn förelioinmer átsbiliigt, som ej bör förbises af bafdlorsliaren; bvarpá sásom excinpcl ban namiias den i anti- ijuariskt hanscendc Iiögst intrcssanta ocb upplysandc avtibcln om líos Vrus ocb lios Bison, sid. S37 1). Ilar liunna vi dock cndast lemna rum l'ör de allmáiinarc resultaterna af Hr Bfilssor.s forskning, livitka ickc böra leimias utan afsecnde af dem, som önslta cn fullstá'ndig öfversigt af nordens áldre liistoria. I ná- got saminaiidiagen framstöllning meddela vi sáledcs bá'r ne- danstáende, ifrigt efterlangtandc Ilr W:s ullofvade stíirrc vcrk: Svcritjc oc't dess innebyytjarc fiire den hislorisha liden). Skapareu har, 3t hvarje art af lefvande varelser, till boningsplats anvisat en viss trakt af jorden, efter livars naturbeskaíTenhet dess organisatíon ar afpassad. Haraf hlir en följd, att om klimatiska förhallanden eller jordytans beskaífenhet, under tidernas llingd, uti ett visst land iindras, sa lindras afven dess Flora och Fauna; som- liga naturalster utdö oeh andra, hvilkas organisation ar afpassad efter de andrade naturförhallandena, inkomma smaningom i st'állet. Háraf hiinder oftast att den utdöda Faunan i hvarje land antyder andra naturförhSllanden, an den lefvande. Skandinaviens annu iofvande, afven som dess postdiluviana Fuuna, iir híir i iandct af en jem-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald