loading/hle�
(28) Blaðsíða 28 (28) Blaðsíða 28
2S At'clos, Mustéla Ermincn, Sovex vnlgaris, —pygmccus ocl) Vésperlilio boreulis. 3) liarrskogens-region; upp uti denna gS : Vesper- tilio auritus-, — nmrinus (?) Sorex fodiens, Felis Lynx, Martes sylvestris, Lulra vulgaris, Mus sylvalicns, — Lusculus (?), Lemmus amyhibius, —medius, —glare- olns, — schisticolur; Sciurus vulgaris, Cervus Alces och C. Elaphus. A) Ehens region (raknas fran den trakt i Norden, der ek.cn hörjar utgöra skog); Vespertilio ISoclitla, Eri- naceus europœus; Mus Italtus (?), Lvpus caneseens; Mustclu Putorius; Melcs Itaxus. 5) liohens region: Vesperlilio BarbasteUus; Talpa curnpœa; Myoxus avellanarius, Cervus Capreoltis. 6) Svarta Mulbiirslrádets region*) eller Shihte: Har llnnas fossila: Stis Scrofa ferus, Ursus (spelæus; Castor Fiber, Ccrvus Tarandus (den södra racen', Itos Urus, — frontosus, longifrons, ocli Bison. Om vi betrakta denna öfversigt af Skandinaviska Hatföns, i sina regioncr frati norr át söder, lördella Dággdjurs-Fauna, och tillika kasta en blick pS Halföns karta, sS varseblifva vi genast att en stor del af de Dagg- djur, som finnas har i landet, ickc p5 langt nar Iivar- ken nu ga eller nSgonsin kunnat gS sa högt upp i nor- den, att de kunnat inkomma pS halfön öl ver det land, som ligger mellan Hottenviken och Warangerfjorden. Till denna afdelning höra atminstone alla de djurarter, som aro uppraknade under momenterne 4, S och 6. lngen enda aí dessa Iiar kunnat inkornma pS Skandtna- viska halfön norr om TorneS; alla svnas hafva inkom- mit frSn söder. Och hvad som bevisar, att de verkii- gen jiá denna vag inkommit, iir det faktum att de alla snmlliga förekomma i nármasle land sóder om Scandi- návien, antingen iefvande eller fossila; men ingen euda íörekommcr i nagot langre St norr liggande land. SSlc- des kunna vi sasom fuiikomligt sakert antaga, att Stmin- stone denna dei af Skandinaviens Dtiggdjursfauna hit in- kommit frSn söder. Men huru hafva de inktfmiftit? PS hvad siitt ha de kunnat anlarida frSn den Germaniska $) IVB. Dcr dctta l)Sr motjcn frufct t. ex. i Skáne ocli j>á Sorukolm.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald