loading/hle�
(3) Blaðsíða 3 (3) Blaðsíða 3
<==>♦ ««• Om runorna af J. P. Murray. (I)emi t uppsats, som pá latin förelíommcr uti Comincntationes Soc. Scient. Gotting. Vo). II, tryclit 1780, inneháller, enligt Itiihs, ilct basta, som blifvit shrifvet öfver runorna. .Ffr detta líibliotch II. 42. Den ar doch af Geijer och de fleste nyarc leinnad utan afseende). Allmant bekant ar, att med ordet runor nu för- stas de nordiska folkens gamla bokstafver. Men mánne detta namn afven tillhört andra germanska folks skrift? Detta innebiir en oafslutad tvistefraga. J)e, som antaga att franker och sachser haft egendomlig skrift, inan de tillegnat sig romersk, ISta runor vara en állman germansk uráldrig skrift. Sa MascoviuS i sin tyska foiksbok*). Eckhart pástSr detsamma i sin skril't om Frankerne**), tillaggande dem Venantíi Fortunati bekanta barbara runá. Och den skarpsynte La Groze lat detta ord pS samma grund förstás om frankiska bokstafver***). Wanleyf) Ster sager, att sachsarne och anglerne tiil Britannien medfört runorna. Men Hickesius antager, att anglerne viil fordom haft egen skrift; hvilken de dock nSgon tid' begagnat ömsevis med de af danskarne till England förda runorna ff). Likval ha ej ens de ifrigaste frankiske fornrorskare annu framlagt nSgra sákra prof pa inhemsk frankisk skriftfff): de hunibaldska anses med ratta för en yngre *) II. 197; Anmerk. sid. 181. **) Sid. 418. ***) Uti Vindiciæ vet. script. sid. 90. f) I företalet till ant. litt. Sept. ff) Fnretalet sid. 15 och kap. XXII. fff) Nouveau Traité de Diplotu.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald