loading/hle�
(30) Blaðsíða 30 (30) Blaðsíða 30
30 strancl ar den ej mer an kring 1 fot pá seklet, vid Fjell- bacba 2 fot p8 lika láng tid. Vid Strömstad utgör höj- ningen, efter fiskrarnes och Iotsarnes uppgifter, vida mer; men inga vattenmarken íiro der för sá láng tid se- dan inhuggna, att nágon sáker berákning för seklet kan uppgöras. Vid Norges kust, ánda upp till Nordkap, fin- nas tallösa bevis för landets höjning, men jag kánner in- ga sákra márken för en bestámd tids berákning. Dock synes det mig temligen afgjordt, att landet vid Nordkap höjer sig mer under hvarje mansálder án pá nágot an- nat stálle vid Skandinaviens kust. Hvad vi sáledes redan i detta ámne med visshet kánna ár, att landet pa lika lang tid hefinnes hiija sig mer och rner, ju lángre át norr man iakttagit höjningen; samt att ingen jordytans förándring i förhállande till haf- vet förmárkes lángre i söder, sásom vid Carlskrona och Sölvitsborg pá Ostkusten, eller vid Laholm och lángre ned pá Vestkusten. Men gá vi ánnu lángre át söder, sá finna vi snart, att en motsatt rörelse eller smaningoin skeende sdnkning der eger rum. Denna skall naturligt- vis márkas mest pá lángsta afstándet frán axeln, sáledes vid Skánes sydspets;, der har den ocksá mest blifvit iakt- tagen. Första anledningen dertill var, att Liixne under sin Skánskn resa ár 1749 mátte afstándet frán stranden till Stafsten — en uppráttstáende sten ett stycke vester om Trelleborg — och fann det utgöra 557| alnar. Un- der en resa 1836 kom jag att máta afstándet och fann att det ej var mer án 167 alnar. Sáledes hade det pá 87 ár minskats med 190 alnar. I Apr. 1847 máttes áter samma stens afstand frán narmsta strand och befans vara 160 alnar, Sáledes hade det pá de sista 11 áren minskats med 7 alnar, och pá 98 ár, frán 1749 till 1847 har hafvet pá denna kust inkráktat 197 alnars bredd oeh sáledes kring 2 alnar om áret. Ánnu mer har hafvet inkráktat vid sydspetsen. Ár 1841 mátte jag afstándet frán Falsterbo Fyrtorn tilll nármaste strandbröst át ves- ter och fann det vara 129 alnar; ár 1846 var afstándet ej mer án 109 alnar, och i Okt. 1847 var det 102 alnar. I sistl. Maj erhöll jag i Sjöcharte-Archivet i Stock- holm kánnedom om en charta, som af Sjömátnings-corp- sen blifvit uppráttad ár 1813. Pá denna stár Fyren utsatt 246 alnar frán vestra stranden. Afstándet mellan
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald