loading/hle�
(31) Blaðsíða 31 (31) Blaðsíða 31
Fyren ocli strandbröstet bar sSledes [»S 54 Sr (frSn 1813 till 1847) minskats med 144 alnar, hvilket i medeltal gör öfver 4 alnar om Sret. Annu större minskning har under samma tid skett i afstSndet fran namnde Fyrtorn till landets sydvestspets och till sydöstra slranden. —• I öfverrensstammelse med detta fenomén stSr afven det, att i alla stiider vid Skanes södra kust triiflas, vid graf- ningar i jorden, stenlagda gator, af hvilka den liigsta oftast ligger föga öfver nu varande hafsytan. Men det mest absoluta bevis för landets siinkning vid denna kust aro de der befintliga submarina torfmossarna. SSdana finnas pS mSngfaldiga st'állen lSngst stranden frán trakten af Dybeck till trakten mellan Trelleborg och Faísterbo. En dylik vid Landskrona omtalas áfven i Hárlemans Dagbok af Sr 1751 sid. 125. — Men den, jag narmast undersokt och afvágt. finnes | mil vester om Trelleborg nnder en langs kusten liggande grus- och stenas, kallad Jaravallen*). Denna torfbádd har hár en maktighet af 10 fot, af hvilka blott 2 fot 5 tum ligga öfver hafvets niveau, och 7 fot och 7 tum derunder. Torfven har dock pStagligt blifvit bildad i sött vatten, och dess bot- ten lág saledes, da den bildades, öfver hafsbrynet**). Vidare: Ofver 100 alnar fran stranden ute i liafvet ligger en torfmosse pS omkring 2 lots djup under hafsytan, och af 6 fots máktighet, bildad pa samma sátt som den förut namnda och innehállande samma organiska alster. En dylik torfmosse ligger i strandbrádden víd Skare fisk- láge uti och under hafsbrynet. — Annu iner: ute i haf- vet | mil frSn landet och langt ut pS det grund, som kallas Falsterboref, ligger en stor torfinosse af flera tun- nelands rymd, pá 14 fots djup (med sin yta) och af #) Jag skatl p3 elt aanat stalle utförligarc heskrifva den- na, för rar aldsta postpliocena Fauna niarkvardiga as; liar vili jag blott crinra, att den öfversvamning som uppvallat dcn, intraiFat under altuvialperioden; ty erratiska blocb ligga pá bottnen af de torfmossar som (innas under áscn. **)’ Allt organiskt, hvarefter qvarlefvor finnas i torfven, bar tillhört land- och söttvattens alster: Jinniío phratjmites, Polyrjonum amjthibttim, Equisetum jialustrc och fluviatile, llt/ji- liltni fluitans, Calamayrostis, lemningar och frtin at flera Carex- arter. Skalvingar af söttvattcns-insckter: Dytisctis maryinalis; cn Gyrintts; fjall af en Byprintts; ben af cn Groda m. m. Dcss- utom cn maiigd Iriid, löf, hangen, hassclilöttcr, laUlíollar m. m.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald