loading/hle�
(32) Blaðsíða 32 (32) Blaðsíða 32
3“2 10—12 fots maktighet. SSledes ligger dess bottenkring 21—26 fot nnder hafsbrynet; och dock bestSr afven denna submarina torfmosse uteslutande af land- och söttvattens- alster*). Detta synes Sdagalagga att der, hvaresl denna torfmosse nu ligger langt ut i liafvet, fordom varit land. Dá man nu kanner och besinnar huru vára SkSnska torfmossar blifvit bildade, att detta nemligen skett i ut- vidgningar af floder; och dá man betanker denna subma- rina torfmosses stora utstrackning, sá inser man liitt att dess tillkomst förutsatter en ISng oeh stor ílod med breda utvidgningar; ty eljest hade deruti ej kunnat komma en sadan m'ángd af trád, som deri finnas hopade. Denna flod förutsátter ett stort land. — En dylik submarin torfmosse skall áfven finnas pa Dredgrundet mellan Skan- ör och Dragö. Allt detta bevisar patagligt, att der södra delen af Ostersjön nu finnes, fordom varit iand; och alltsá öfver- ensstámma de geologiska data med de förut anförda zoo- logiska uti bevis för den asigtens riktighet, att Skáue fordom varit landfast mcd Tyskland. Sedan detta blifvit bevisadt och áfven ádagalagdt, att Sverige efter förstörelseperioden frán detta háll be- kommit sin första Flora och Fauna; sá torde vi áfven vilja göra oss en redig förestállning derom, huru det land, som nu kallas norra Skandinavien, sannolikt dá ság ut, samt huru det smáningom komrnit att blifva sá- dant det nu befinnes vara. Vi hafva genom erfarenhets- rön, om hvilkas tillförlitlighct hvar och en kan genom egen undersökning öfvertyga sig, ádagalagt, att Skandi- naviska vallen ar stadd i en smáningom skeende rörelsc pá det sátt att de norra trakterna höja sig och de södra sánka sig. Innan denna höjning af de norra trakterna började, 7náste de hafva varit lágre án de nu áro, — dét ár ju pátagligt! Ja, man har skál till den förmodan att de dá (nár södra delen var uppe och landfast med Tyskland) antingen voro helt och hállet sánkta under *) Uloni en miingd af större ocb miudrc trad: ek, björk, al, asp , fur m. m. Iigga deri Iöf af alla dessa tradslag samt uf hassel, vide, salej; hiimjen, hasselnötter, tallhottar; Equi- setum, Mcnyantes trifol, lilad i stor mungd af Spliaijnum eymbifolium, Bn/um palustre, en eller tvá artev af Donaeia, Cyrinus, DytisQns oi. íl.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald