loading/hle�
(37) Blaðsíða 37 (37) Blaðsíða 37
utan att líágga nágon vigt dervid; men i de fragmenter al samma arbete, som ban förut iniörde uti Theologisk Quartalskrift, finnes icke en g3ng ordet. Under tiden hade likval en ’Tureur celtique” uppkommit, som föran- lat honom att átminstone reservationsvis upptaga det. Hans tanka ar imedlertid, att ”den stam, som annu ar nordens hufvudsakliga, snarare föregatt an efter- följt nSgon annan, snarare mást strafva för att un- danhðlla an för att förtranga folkslag, som den be- rörde.” Hvad nu serskildt Thomsens ”Ledtraad” betraffar, frSn hvilken de fleste nyare epokkonstruenter utgStt, sS erhöll den redan 1838 uti Götting. gelehrte Anzeigen en sakrik recension, hvartill man alitför litet lyssnat under begaret efter nagot nytt i systemvag. Resultatet af den- samma blef, att brons och jern icke representera olika tidsaidrar, utan att ”der Gebrauch beider Arten voii Metall lauft bis in die jiingsten Grabhugel gemischt durch einander.” Hiirefter upptradde Worsaae i Annaler för nordisk oidkyndighed 1840—41*), anmiirkande osannolikheten deraf, att de gothiska stammar, som man lat invandra i Danmark redan arhundraden före Kristus, skulle ha med- íört jernet och kiinnedonien om dess bruk. Han ansSg det deremot i bögsta grad troligt, att redskaper och va- pen af brons i Danmark blifvit anvanda langt ned i liedendomen, ja kanhiinda iinda till emot kristendo- mens införande 826. 1 skriften ”Danmarks Oldtid, oplyst af Oldsager og Gravhöie” (1843) angaf han, sSsom dcn rimligaste tid för jernSlderns fullstandiga och grundfastade öf- vervigt i llanmark, det átton|de eller uionde seklet. Ár 1846 utgaf W. ”BIekingske Mindesmærker” och angifver deri sin numera hestamda mening, att minnes- miirkena fran bronsaldern hvarken tillhört ett celtiskt eller nágot s. k. tysk-gotiskt folk, utan just sjelfva \ara skandinaviska förfader. Han förkastar sSledes dermed dogmen, att jernSlderns början och de skandinaviska fol- kens ankomst varit samtidig eller stS i uágon gemenskap. I sammanhang hiirmed klandrar W. íifven norrmannen ) Jfr Annalcr fiir 1847, sid. 380.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald