loading/hle�
(4) Blaðsíða 4 (4) Blaðsíða 4
4 förfalskning. Ófver allt synas dragen af de romerska bokstáfverna, i den tidens urartning. Derföre har For- tunatus med sitt uttryck afsett ettdera de gothers, som innehade östra Gallien jemte Spanien, bokstáfver; eller mS han anses ha uppsnappat nágot om nordens skrift; eller bör en annan betydelse fástas vid hans ord. Den i ordningen andra asigten ár Worrns och i all- mánnhet deras, soin anse de nordiska runorna mest ur- Sldriga. Men utom att detta af andra plágar betviflas, synes man ej höra söka fr§n fjerran, hvad som kan finnas nára. Har sáledes skalden menat de yttersta Gothernas bokstáfver? — Visst icke de ulfilanska. Ty hos dessa har vál ej kunnat möta nSgot fremmande för en man, van vid den tidens grekiska och latinska skrifter. Deri skall instámma den sorn jernfört dem med silfverbibeln*). Men Gotherna tros, utom de ulfrlanska bokstáfverna, ha bevarat de inhemska**), sSsorn de anses, runorna, och medfört dem till Italien, Frankrike och Spanien, sarnt sSlunda lánge begagnat dem. Denna mening ha till och med de utrnárkta författarne om Frankrikes diplomata***), vilseledda af Fortunati ord, omfattat. Ja i sjelfva Ita- Jien “har inan vSgat uthjuda de berömda etruskiska monumenterna sásorn gothiska, försedda med runor; der- om ár ock en bok utgifven. Till samma mening ha nSgra kouimit ej blott af nordens lárde, hánförda af fos- terlandskárlek, utan áfven andra. Och ej sS underligt; dS vid första ögonkastet en sádan likhet förefaller mellan runorna och de etruskiska bokstáfverna, att man látt tror derri vara af samma ursprung. SSdant hánde mig sjelf, dS jag för nSgra Sr sedan ögnade i Gorii etru- skiska antiquiteter. Detsamma hánde Gesner, dS jag en gSng pS bibliotheket för honom framlade etruskisk skrift och runor. Men denna likhet, som i nagra bokstáfver möter, skall jag nedanför harleda fran annat háll; visande den gemensam med de áldsta grekiska och latinska. Hár ar nog att erinra, det den lárde Sparwenfel t, söm af Carl XI sandes att i de af forna Gotherna bebodda ÍSiclies. **) N, Tr. de Dipl. III. öI9j II. 72. ***) A. st. sid. 72
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald