loading/hle�
(43) Blaðsíða 43 (43) Blaðsíða 43
45 lade, blifvit nedsmalt till sm3 farskor under namn af blaslerjern. Just i vára dagar försvinna de sista lemningarne af det smide , som, under namn af bldsterverk, bos oss varit qvar efter vára uraldriga smidesmetoder; och ar det redan mer an 100 ár, sedan det annu bedrefs s8- som n'áringsgren. Inom Herjeadalen, uti Storsjö kapell- forsamling, tillverkades för nagra ar tillbaka annnn blásterverkssmide. Annorstádes inom Sverige lárer icke detta smide begagnas. Deremot lárer ett clylikt smide idkas uti Finland, omkring Salami, samt langt in uti Ryssland. I)en palitligaste underráttelse vi hafva om det numera sásom folknáring utdödda blásterverkssmidet i Sverige, ár den, som i form af relation ár af geschwor- nern Schuitze ingifven till Bergs-Kollegium, hvilket in- teressanta dokument uti nyssnámnde háfte af Annalerna meddelas. Detta enkla tillverkningssátt, som áfven kallas lied- ningebldster, myrblaster och myrverk, ár otvifvelaktigt det enda bergsbruk , som, dá man undantager nágon sjö- malms förbrukning, under hedniska tiden idkades. Má- hánda voro de i Eddan omtalade Dock-Alfer, eller de Alfhemsboer som voro svartare án beck och tjára, myr- jerns tillverkare, som för mera beqvámlighet i sin hand- tering bebodde skogar och bergsrefvor De för sina smi- den omtalade dvárgar, om hvilka sagan förtáljer, voro ock kanske sádane arbetare. Emellertid var denna jern- handtering troligen ganska obetydlig och Angrnan anser för otvifvelaktiyt, ”att man hárigenom förvárfvade sig minstfl delen af det jern, som denna tiden nyttjades i landet.” Den förnámsta delen hemtades nog utrikes ifrán, till eller i vapen och husgerád. Konsten att tillverka stál anser Ángman hafva varit ganska sállsynt, och stráckt sig till endast fá personer, som derföre varit högt aktade; och har man "derutaf tagit sig orátt anledning till det beröm, som man tillagt Gotherne för vidstráckt stálberedning.” dande pá detta yrfces införande fián Tyskland. Danska ordct kjœrling (váet karring) anscr llolberg ursprungligeii vara ett speord át de Vekliga Tyskarnc undcr Carolingerna.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald