loading/hle�
(45) Blaðsíða 45 (45) Blaðsíða 45
4S Till resandes beqvamlighet började man nu företaga vaganlaggningar och brobyggnader. Uppkomsten af vattenqvarnar och tradgárdsplanteringen liörer till samma tid. Första stdgen tagas till grundande af en ordnad utlandsk handel. Det var vid samma tid, som Tyskarne började sys- selsatta sig med bergbruk. Det var nu, soni man började förvarfva sig kunskaper, bidragande till bergver- kens skötsel och upphjelpande. Tyskar, som dels in- llyttat i landet, dels genom resor och handel haft gemen- skap med svenskar, underlato icke att taga narraare kannedoin om landets bergstrakter. De kunde icke und- gá att fmna, hvilka betydande handelsartiklar cn hár in- ráttad bergverksrörelse skulle ástadkomma. Och dá fransmán och englándare nu áfven började vánda sin upp- márksamhet till várt bergiga land, ár det utan all tvif- vel, att ju vi hafve dem och tyskarne att tacka för vára bergverks uppkomst. Lagerbring (II. 713, III. 319) talar om utförsel ifrán Sverige af jern och koppar; den áberopade Wisby Stadslag omnamner dock blott tyger och lárft, bland frakt- godsen, men inga nordiska metallprodukter. Det blir mycket svárt att bevisa utförseln af jern frán Sverige under denna period. Adamus och andra medeltids-för- fattare kanna derom intet. Lagerbring sjelf yttrar sig ock nágot tvekande samt söker förjáfves efter bevis för sin mening*). Rusttjenstens uppkomst bildar epok i Svenska jern- handteringens historia. Magnus Ladulás hade, under striderna med brodren, lárt inse várdet af en fullkomli- gare krigsrustning. Med rusttjenst-inráttningen framtrádde ett jernkládt rytteri i svenska haren. Att jernbekládna- den icke varit obetydlig, ár sá mycket sákrare, som det blef en nödvándighet att genom torneringar förvárfva vana och styrka att med den kunna uthárda. Men denna rust- ning var icke den enda, som nu pátánktes. Utlándske ofíicerare inkallades i riket, och krigsvásendets förbátt- Man Iiar trott, att Hansestadcrna liemtade metaller frán Sverige; men Langebek, som först spridt Ijus öfver detta iimne, visar, att de togo sádane frán Böbmen, Sclilcsien ocb Polen.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald