loading/hle�
(6) Blaðsíða 6 (6) Blaðsíða 6
Ö Understundom betyder ordet hemlighet. Sá aro Fral- Sarens ord: v/uiu úédoTcu, yvöivcti to fXVSTÍotov Ttj; fiuaktias tov Gcov (Marc. IV. 11) hos Ulfilas öfversatta med: lzvis atgibcin ist ktinnan RVNAN thjudan Gordjos Goths, och likaledes Luc. VIII. 10, i pluralis, kunnan RVNOS. Ett beslágtadt ord hafva pá samma stalle báde angelsach- siska öfversattningen och den frankiska i Tatiani fiarmo- nia evangelica. Den förra: ecu is tjcscald to ivitanne Godes ricis GERVNV; och den sednare: iu ist cjegeban wizanno GIRVNV himilo riches. I samma mening bru- kas ordet ofta af Isidori Hispalensis öfversattare, t. ex. dhars metjhinicja Chiruni dhera dhrinissa, treenighetens majestátiska hemlighet. För öfrigt betyda Runa och Garuni hos Gotherne hemlig ö f ve rl á ggn i ng och lönliga stámplingar, t. ex. runa nemen liálla rád; ejaruni nimand unsus ba- uhtedun, nár de hade hállit rád, köpte de (Matth. XXVII. 1, 7); o. s, v. pá flera stállen, som Junius sammanstállt. Retydelsen af taslande? hemliga stámplingar har redan Frickius, utgifvaren af Schilterianska the- saurus insett, och dertill kommer tyngden af Ihres auk- toritet. Notkerus har i Ps. XLI. 8: JFider mir fu- oron runendo alle mine fienda, d. á. alle de, som mig hata, tasla tillhopa mot mig, I Alexander den stores historia pá svenska rim láses: Hœrin tok ta mellan sik runa, háren började dá ett inbördes taslande; och i Ha- dorphs rimkrönika: Ta menar jak ther med dem runa, dá tánker jag med dem hálla hemligt tal. Sprákbrukets fortfarande lios Germanerne de nást följande seklerna bevisa áfven Luthers ord (nástan alldeles lika med Not- kers); Æle, die mich hassen, raunen mit einander wi- der mich; och Wursteisenii i baselska annalerna: Die Hieser gaben durch die fíaun ilire Stimme, und er- wdhlten. Nu ár ordet aflagdt med undantag máhánda af i Schweitz*). Engelsmánnen bibehálla likvál ánnu tó roitnd in one’s ear, hviska i örat. Af allt detta synes runornas anslutning tillbesvár- jelse; och Junius anser den betydelsen sásom ur- *) Sindeius ilc rcpubl, Ilelvct,
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald